Szanowni Państwo!

Centrum Ochrony Własności Intelektualnej organizuje szkolenia dotyczące ochrony własności intelektualnej.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach wszystkich pracowników Politechniki Świętokrzyskiej.

Program szkoleń:

I. Poszukiwania w bazach patentowych UPRP oraz ESPACENET
– prowadzący rzecznik patentowy Kamil Kot.
II. Procedury w postępowaniu przed Urzędami Patentowymi (krajowymi i zagranicznymi)
prowadzący rzecznik patentowy Antoni Garstka.

Termin: 7.02.2017 r., sala: 1.15 w budynku „B”, godz. 11.00
Przyjmowanie zgłoszeń do 5.02.2017 r.

 III. Przedmioty własności przemysłowej – szkolenie przedstawia tematykę ochrony własności przemysłowej. W szkoleniu omówione zostaną podstawowe pojęcia, terminy i definicje związane z własnością przemysłową i jej ochroną. Przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne. Terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres ochrony. Przesłanki zdolności patentowej, treść patentu, ograniczenia patentu i ustanie ochrony, przesłanki zdolności ochronnej na wzór użytkowy.

Prowadzący – dr Katarzyna Ossowska
Termin: 15.02.2017 r., sala: 1.05 AH, godz. 11.00
Przyjmowanie zgłoszeń do 13.02.2017 r.

 IV. Zagadnienia prawa autorskiego:
1. Miejsce prawa autorskiego w systemie prawa.
2. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.
3. Treść i zakres praw autorskich.
4. Skutki naruszenia praw autorskich.
5. Zmiany wprowadzone w wyniku ostatnich nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.).

Prowadzący – dr Magdalena Kotulska
Termin: 23.02.2017 r., sala: 1.06 w budynku „B”, godz. 1100
Przyjmowanie zgłoszeń do 21.02.2017 r.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w wybranym szkoleniu poprzez przesłanie drogą elektroniczną „formularza zgłoszeniowego” (do pobrania tutaj) na adres: cowi@tu.kielce.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne