W dniu 15 lutego 2017 r. w Auli 117B w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się szkolenie dotyczące pakietu oprogramowania firmy INTERsoft i możliwości jego wykorzystania, w szczególności dotyczące aplikacji: Konstruktor, ArCADia 10, ArCADia Sieci Kanalizacyjne, ArCADia Instalacje Kanalizacyjne, ArCADia TERMO PRO, ArCADia Instalacje Gazowe, ArCADia Instalacje Gazowe Zewnętrzne, ArCADia Instalacje Wodociągowe, ArCADia Instalacje Grzewcze. Pakiet oprogramowania umożliwia wprowadzenie technologii BIM do projektowania. Szkolenie skierowane jest do pracowników Wydziału, jak również dla studentów. Istnieje możliwość otrzymania przez zainteresowanych studentów darmowych licencji na pakiet oprogramowania (po spełnieniu określonych warunków).

Z poważaniem

DZIEKAN WIŚGiE