W trosce o pracowników

W trosce o pracowników

Politechnika Świętokrzyska we współpracy z firmą CenterMed zadba o zdrowie swoich pracowników. Uczelnia dostanie ponad 600 tys. zł na realizację prozdrowotnego projektu. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego mają zapewnić kadrze odpowiednie warunki pracy, sprzyjające aktywności zawodowej.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby szczególnie narażone na ryzyko chorób układu krążenia, chorób narządu ruchu i układu mięśniowo-szkieletowego, chorób nowotworowych i chorób psychosomatycznych.

Projekt przewiduje działania prozdrowotne zachęcające do przeprowadzania badań profilaktycznych i zwiększoną aktywność ruchową. Wsparciem objętych zostanie 200 pracowników, w tym połowę stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia.

Więcej informacji na ten temat w Biurze Projektu – bud. D pok. 31.