Uniwersytet Otwarty jest wyodrębnioną jednostką Politechniki Świętokrzyskiej

kierownik bud. pok. tel./fax email
dr Zdzisław Piasta ico_bud_a_30px 6 ico_tel_30px 41 34-24-294 ico_mail_30px piasta@tu.kielce.pl

sekretariat bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Bożena Skarżyńska ico_bud_a_30px 6 ico_tel_30px 41 34-24-294 ico_mail_30px uo@tu.kielce.pl

Rada Naukowa

  • dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk. – przewodniczący Rady Naukowej

Członkowie:

  • dr  hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin
  • dr hab. Stanisław Meducki, prof. PŚk
  • dr inż. Stanisław Dziechciarz
  • dr Zdzisław Piasta – kierownik Uniwersytetu Otwartego

 


Samorząd Słuchaczy

Zgodnie z Regulaminem UO-PŚk – § 8.

1. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze, którzy wybierają ze swego grona Radę Samorządu oraz dla poszczególnych kursów Starostów Grup. 
2. Rada Samorządu składa się z 3 do 5 członków i wybierana jest na jeden rok akademicki w pierwszym miesiącu trwania zajęć.
3. Ze swojego składu Rada Samorządu wybiera Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Samorządu zapraszany jest na posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu z głosem doradczym. 
5. Rada Samorządu prezentuje oceny, opinie i zgłasza wnioski słuchaczy dotyczące zajęć i ich tematyki.


Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 22/15 – Regulamin Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej