Opłaty słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej:

  • opłata administracyjna za jeden rok – 100 zł należy wpłacić na konto UO-PŚk nr 29 1240 2092 9022 1102 0304 0006
  • opłaty za zajęcia dodatkowe (ponadprogramowe), realizowane na wniosek słuchaczy Uniwersytetu Otwartego spośród oferty UO-PŚk (po wcześniejszym uzgodnieniu):
    – za zajęcia prowadzone w systemie studiów zaocznych w weekendy – 100 zł za cykl 16 godzin zajęć laboratoryjnych, językowych, ruchowych.
    – za zajęcia prowadzone poza weekendami – 90 zł za cykl 15 godzin zajęć laboratoryjnych, językowych, ruchowych.
  • opłaty za zajęcia dodatkowe, prowadzone na wniosek słuchaczy UO-PŚk w innym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie do opłat w pkt. 1,2.