Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Otwartego PŚk odbędzie się 15 października 2016 r o godzinie 10.00 w sali 34 BG

PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU III Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej

PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU II Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej


zjazd termin miejsce
1 27 lutego 2016  
2 5 marca 2016  
3 19 marca 2016  
4 2 kwietnia 2016  
5 16 kwietnia 2016  
6 7 maja 2016  
7 21 maja 2016  
8 4 czerwca 2016  

Program zajęć (I semestr)


 

zjazd termin miejsce
1 10 października 2015  
2 17 października 2015  
3 24 października 2015  
4 7 listopada 2015  
5 21 listopada 2015  
6 5 grudnia 2015  
7 19 grudnia 2015  
8 9 stycznia 2015   

Wszystkie zajęcia w semestrze I odbywać się będą w sali 34 (mała sala Senatu) w gmachu Rektoratu i Biblioteki Głównej. 


Słuchacz UO-PŚk może korzystać z zasobów Biblioteki Głównej na  następujących zasadach:

  • Słuchacz UO-PŚk otrzymuje kartę biblioteczną na jeden rok akademicki z opcją przedłużenia na lata następne.
  • Słuchacz może korzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu, bez opcji wypożyczenia.
  • Słuchacz otrzymuje kartę biblioteczną w ramach opłaty administracyjnej wnoszonej przy zapisie na dany rok zajęć.