Trwają zapisy na I semestr Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej.


  • Kandydaci zostają wpisani na listę słuchaczy UO-PŚk po złożeniu deklaracji przystąpienia do UO-PŚk  oraz wniesieniu opłaty administracyjnej, w ramach której uczestniczą w wykładach plenarnych i zajęciach w oddziałach przewidzianych w programie.
  • Formularz deklaracji przystąpienia do UO-PŚk znajduje się w zakładce „do pobrania”. Wypełniony formularz można składać osobiście w sekretariacie  UO-PŚk lub przesłać pocztą elektroniczną na adres UO
  • Opłatę administracyjną w kwocie 100 zł  należy wpłacić na konto UO-PŚk nr 29 1240 2092 9022 1102 0304 0006
  • Liczba miejsc uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.