Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 17ºº w Auli nr 117B. Absolwenci WMiBM proszeni są o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 12 grudnia 2016 roku w Dziekanacie tel. 41 34 24 420, 34 24 492 lub e-mail: wmibm@tu.kielce.pl. Bezpośrednio po uroczystości JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński zaprasza absolwentów na spotkanie do klubu ,,Pod Krechą”.