Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 17ºº w Auli Głównej nr 3. Absolwenci WMiBM proszeni są o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 24 listopada 2015 roku w Dziekanacie tel. 41 34 24 420, 34 24 492 lub e-mail: wmibm@tu.kielce.pl. Bezpośrednio po uroczystości JM Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. zaprasza absolwentów na spotkanie do klubu ,,Pod Krechą”.