Uwaga!

W związku z przedłużeniem rekrutacji na studia II stopnia termin składania wniosków o stypendium Rektora przedstawia się następująco:

  • dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia termin zostaje przedłużony do 4.04.2017 r.
  • dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych II stopnia termin pozostaje bez zmian do 20.03.2017 r.