13 grudnia 2014 roku, w Małej Sali Senatu naszej Alma Mater, odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.