Akademickie Centrum Kariery wspólnie z firmą PerfectDoor zaprasza studentów do udziału w wizycie studyjnej w zakładzie produkcyjnym w Kunowie (w dniu 6 IV 2017r.), wyjazd o godz. 9.30 spod uczelni. Szczegóły w Akademickim Centrum Kariery – bud. C, pok. 3.32 i pod numerem tel. 41 3424315. Zapewniamy transport studentów. Obowiązkowe są zapisy w Akademickim Centrum Kariery. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.