Wolne miejsca na Rok Akademicki 2018/2019

Wolne miejsca na Rok Akademicki 2018/2019

Są jeszcze wolne miejsca na Uniwersytecie Otwartym Politechniki Świętokrzyskiej na rok akademicki 2018/2019!

Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej prowadzi działalność edukacyjną wynikającą z jednego z najważniejszych elementów Misji Politechniki Świętokrzyskiej, jakim jest szeroko rozumiana służba publiczna naszej uczelni jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego.

Kierujemy naszą ofertę do wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, niezależnie od posiadanego wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Nie stawiamy ścisłych barier wiekowych. W ramach integracji międzypokoleniowej słuchaczami Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej mogą być zarówno osoby w wieku 50+ jak i osoby młodsze, które ukończyły 16 rok życia.

Proponujemy atrakcyjne i urozmaicone zajęcia językowe, warsztatowe, sportowe, wykłady, prelekcje, wycieczki.

Roczna opłata tylko 100 zł.

Zapisy do dnia 31 lipca br. (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00) w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pokój 6, budynek Rektoratu i Biblioteki Głównej, tel. 41 34 24 294, e-mail uo@tu.kielce.pl