Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów w roku akad. 2015/2016 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki odbędzie się 9 grudnia 2016 o godz. 17ºº w Auli 117 B.

Absolwenci WEAiI proszeni są o potwierdzenie udziału w uroczystości w Dziekanacie do dnia 5 grudnia 2016 r. nr tel. 41 34 24 128.