Uroczyste wręczenie dyplomów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Budownictwa i Architektury odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Auli Głównej nr 3 Politechniki Świętokrzyskiej.

Absolwenci WBiA proszeni są o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 29 czerwca 2017 r. pod adresem e-mail: bal.absolwenta.wbia@op.pl.