sprawy studenckie

Budownictwo – I rok I stopień – studia stacjonarne
Geologia inżynierska – I stopień studia stacjonarne
Budownictwo – I stopień (II – IV rok) – studia niestacjonarne
Budownictwo – II stopień studia niestacjonarne

mgr Małgorzata Cudak

bud. A pok. 35
tel. 41 34 24 595, faks: 41 34 43 784

mgr Dorota Lech
Godziny pracy dla studentów
poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 12:00 – 15:00
środa nieczynny
czwartek 12:00 – 15:00
piątek 12:00 – 14:00
piątek w dniu zjazdu 15:00 – 17:00
sobota w dniu zjazdu 08:00 – 12:00
   
Budownictwo – I stopień (II – IV rok) – studia stacjonarne
Budownictwo – II stopień studia stacjonarne
Maryla Witkowska bud. A pok. 37
tel. 41 34 24 543, faks: 41 34 43 784
mgr inż. Małgorzata Kozłowska
Godziny pracy dla studentów
poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 12:00 – 15:00
środa nieczynny
czwartek 12:00 – 15:00
piątek 12:00 – 14:00
Architektura – I i II stopień – studia stacjonarne
Budownictwo – I rok I stopień – studia niestacjonarne
mgr Barbara Gołębiowska  bud. A pok. 38
tel. 41 34 24 817, faks: 41 34 43 784
Godziny pracy dla studentów
poniedziałek 11:00 – 14:00
wtorek 11:00 – 14:00
środa nieczynny
czwartek 11:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Godziny przyjęć Prodziekanów
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Agnieszka Molendowska

środa
 
godz. 1000 – 1200
bud. A pok. 6, tel. 41 34 24 693, faks: 41 34 43 784
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Paulina Obara
poniedziałek, środa 1000 – 1100
bud. A pok. 6, tel. 41 34 24 693, faks: 41 34 43 784