studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS Warunki wpisu na semestr VII
Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie wstępne architektoniczne 15 Egzamin 60 9
2 Materiały budowlane 15 30 3
3 Matematyka 1 15 Egzamin 30 5
4 Geometria wykreślna 1 15 Egzamin 30 4
5 Rysunek odręczny 1 15 45 3
6 Historia architektury powszechnej 1 30 2
7 Techniki informacyjne 15 15 2
8 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15 2
9 Przedmiot humanistyczny* 15 1
10 Akademickie dobre wychowanie 5 godz./sem.
11 Szkolenie BHP 4 godz./sem.
12 Ochrona wł. intelekt. 4 godz./sem
Razem 150 60 90 60 30
210
360
* do wyboru jeden z czterech przedmiotów humanistycznych: ochrona zabytków, ochrona środowiska kulturowego, historia muzyki, instrumentoznawstwo
Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie wstępne urbanistyczne 15 Egzamin 60 9
2 Budownictwo ogólne 1 15 15 3
3 Matematyka 2 15 Egzamin 15 3
4 Geometria wykreślna 2 15 30 3
5 Mechanika budowli 1 15 Egzamin 30 3
6 Techniki komputerowe w projektowaniu 1 45 2
7 Historia architektury powszechnej 2 15 15 1
8 Rysunek odręczny 2 45 2
9 Rysunek techniczny 15 1
10 Język obcy 1 30 1
11 Praktyka inwentaryzacyjna – 2 tyg.* 2
12 Podstawy normalizacji 8 godz./sem.
Razem 90 60 165 75 30
285
390
* zakres praktyki i warunki zaliczenia w załączniku nr 1
Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Teoria i zasady projektowania arch-urb. 1. Architektura mieszk. 1 15 Egzamin 2
2 Projektowanie arch.-urb. 1. Projektowanie niskiej intensywnej zabudowy mieszk. 75 9
3 Budownictwo ogólne 2 15 Egzamin 15 3
4 Mechanika budowli 2 15 15 3
5 Konstrukcje budowlane 15 Egzamin 15 3
6 Techniki komputerowe w projektowaniu 2 45 3
7 Historia architektury powszechnej 3 30 2
8 Historia architektury polskiej 1 15 15 2
9 Rysunek odręczny 3 45 2
10 Język obcy 2 30 1
11 Wychowanie fizyczne* 30 1*
Razem 105 15 150 120 30/31*
285
390
* punkty ECTS za zajęcia z WFu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu
Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Teoria i zasady proj. arch-urb. 2. Architektura mieszk. 2 15 Egzamin 2
2 Projektowanie arch.-urb. 2. Proj. jednorodz. zesp. mieszk. 75 9
3 Budownictwo ogólne 3 15 Egzamin 15 3
4 Konstrukcje drewniane 15 15 2
5 Fizyka budowli 15 Egzamin 30 3
6 Historia architektury polskiej 2 30 2
7 Historia budowy miast 1 30 1
8 Rysunek odręczny i malarstwo 45 2
9 Socjologia miasta 15 1
10 Język obcy 3 30 1
11 Wychowanie fizyczne* 30 1*
12 Historia kultury i sztuki** 15 1
13 Antropologia kultury wsi i miast** 15 1
14 Paktyka budowlana – 2 tyg.*** 2
15 Plener rysunkowo-malarski – 1 tydz.**** 1
Razem 150 0 135 105 30/31*
240
290
* punkty ECTS za zajęcia z WFu – ponad minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania dyplomu ** do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych *** zakres praktyki i warunki zaliczenia w załączniku nr 2 **** zakres pleneru i warunki zaliczenia w załączniku nr 3
Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Planowanie przestrzenne 15 Egzamin 30 3
2 Historia budowy miast 2 15 15 2
3 Konstrukcje żelbetowe 1 15 15 2
4 Podstawy geotechniki i fundamentowania 15 30 3
5 Instalacje budowlane 15 45 4
6 Prawo budowlane 15 1
7 Język obcy 4 30 Egzamin 2
Przedmioty obieralne blok I* 15 Egzamin 45 75 13
Przedmioty obieralne blok II* 15 Egzamin 45 75 13
Razem 105 15 75 195 30
285
390
* Przedmioty obowiązkowe do wyboru blok I lub blok II

Przedmioty obieralne

Lp. Przedmioty blok I Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
8 Teoria i zasady proj. arch-urb. 3. Architektura użyteczności publ. 15 Egzamin 2
9 Projektowanie arch-urb. 3. Proj. wielofunkcyjnych obiektów arch. w obszarach o wysokiej intensywności zabudowy** 75 10
10 Elementy kompozycji plastycznej 45 1
Razem 15 0 45 75 13
120
135
** przedmiot prowadzony w języku angielskim: Architectural and Urban Designing 3. Designing of the Multifunction Buildings on the High Intensity of Land Development (6 hours design classes and 10 ECTS)
Lp. Przedmioty blok II Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
8 Teoria i zasady proj. arch-urb. 3. Architektura użyteczności publ. 15 Egzamin 2
9 Projektowanie arch-urb. 3. Projektowanie architektury usługowej** 75 10
10 Elementy kompozycji plastycznej 45 1
Razem 15 0 45 75 30
120
135
** przedmiot prowadzony w języku angielskim: Architectural and Urban Designing 3. Designing of the Services Buildings in the Landscape (6 hours design classes and 10 ECTS)
Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Planowanie przestrzenne i urbanistyka 15 30 2
2 Architektura współczesna 15 30 2
3 Konstrukcje żelbetowe 2 15 Egzamin 15 3
4 Konstrukcje stalowe 15 15 2
5 Etyka zawodu architekta 15 1
6 Org. i zarządzanie procesami inwestycyjnymi 15 15 2
7 Akademickie dobre wychowanie 15
Przedmioty obieralne – blok III* 30 165 18
Przedmioty obieralne – blok IV* 30 165 18
Razem 135 45 0 225 30
270
405
* przedmioty obowiązkowe – do wyboru blok III lub blok IV

Przedmioty obieralne

Lp. Przedmioty blok III Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
7 Teoria i zasady proj. arch-urb. 4. Kształtowanie struktur urbanistycznych 15 Egzamin 2
8 Projektowanie arch-urb. 4. Projektowanie struktur śródmiejskich** 75 9
9 Projekt architektoniczno-budowlany** 30 2
10 Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego 15 60 5
Razem 30 0 0 165 18
165
195
** Przedmiot prowadzony w języku angielskim: Architectural and Urban Designing 4. Designing of the Structure of the City (5 hours design classes and 9 ECTS), Project of Architecture and Building Engineering (2 hours design classes and 2 ECTS)
Lp. Przedmioty blok IV Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
7 Teoria i zasady proj. arch-urb. 4. Kształtowanie struktur urbanistycznych 15 Egzamin 2
8 Projektowanie arch-urb. 4. Projektowanie struktur miejskich w krajobrazie** 75 9
9 Projekt architektoniczno-budowlany** 30 2
10 Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego 15 60 5
Razem 30 0 0 165 18
165
195
** przedmiot prowadzony w języku angielskim: Architectural and Urban Designing 4. Designing of the Structure of the Inner City (5 hours design classes and 9 ECTS), Project of Architecture and Building Engineering (2 hours design classes and 2 ECTS)  
Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Historia i teoria konserwacji zabytków 15 1
2 Ekonomika procesu inwestycyjnego 30 Egzamin 15 3
3 Ochrona własności intelektualnej 15 1
4 Praca dyplomowa inżynierska 60 15
5 Praktyka projektowa – 2 tyg.* 2
Przedmioty obieralne – blok V** 30 90 8
Przedmioty obieralne – blok VI** 30 90 8
Razem 90 15 0 150 30
165
225
* zakres praktyki i warunki zaliczenia w załączniku nr 4 ** przedmioty obowiązkowe – do wyboru blok V lub blok VI

Przedmioty obieralne

Lp. Przedmioty blok V Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
6 Proj. arch.-urb. 5*** 90 6
7 Historia i ochrona archit. ludowej 30 2
Razem 30 0 0 90 8
90
120
*** przedmiot prowadzony w języku angielskim: Architectural and Urban Designing 5 (6 hours design classes and 6 ECTS)
Lp. Przedmioty blok VI Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
6 Proj. arch.-urb. 5*** 90 6
7 Architektura krajobrazu 30 2
Razem 30 0 0 90 30
90
120
*** przedmiot prowadzony w języku angielskim: Architectural and Urban Designing 5 (6 hours design classes and 6 ECTS)
Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
Razem 846 210 585 960 212
1755
2601
 

studia stacjonarne drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Akustyka architekt. i urbanistyczna 15 15 2
2 Konserwacja i ochrona zabytków 30 Egzamin 60 6
3 Teoria planowania miast i osiedli 15 Egzamin 30 4
4 Budownictwo komunikacyjne 15 45 4
5 Konstrukcje budowlane 15 45 4
Przedmioty obieralne – blok I* 15 Egzamin 15 60 10
Przedmioty obieralne – blok II* 15 Egzamin 15 60 10
Razem 105 0 15 255 30
270
375
* Przedmioty obowiązkowe do wyboru blok I lub blok II

Przedmioty obieralne

Lp. Przedmioty blok I Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
6 Teoria i zasady proj. arch.-urb. . Architektura obiektów użyteczności publ. 15 Egzamin 2
7 Projektowanie arch.-urb.budynków i zespołów budynków użyteczności publ. 60 7
8 Komputerowe wspomaganie projektowania architektonicznego 15 1
Razem 15 0 15 60 10
75
90
 
Lp. Przedmioty blok II Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
6 Teoria i zasady proj. arch.-urb. . Architektura obiektów użyteczności publ. 15 Egzamin 2
7 Projektowanie arch.-urb.obiektów sportowych i rekreacyjnych 60 7
8 Komputerowe wspomaganie projektowania architektonicznego 15 1
Razem 15 0 15 60 10
75
90
Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie architektury wnętrz 15 60 5
2 Budownictwo podziemne 15 Egzamin 30 4
3 Miejskie sieci instalacyjne 15 30 3
4 Rewitalizacja środ. zurbanizowanego 15 45 4
5 Przedmioty obieralne – blok III* 15 Egzamin 30 105 14
6 Przedmioty obieralne – blok IV* 15 Egzamin 30 105 14
Razem 75 0 30 270 30
300
375

* Przedmioty obowiązkowe do wyboru blok III lub blok IV

Przedmioty obieralne

Lp. Przedmioty blok III Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
6 Teoria i zasady proj. arch.-urb. Architektura mieszkaniowa 3 15 Egzamin 2
7 Projektowanie arch.-urb. wielorodzinnych zespołów mieszk. w strukturze miejskiej 105 10
8 Komputerowe wspomaganie projektowania architektonicznego 30 2
Razem 15 0 30 105 14
135
150
 
Lp. Przedmioty blok IV Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
6 Teoria i zasady proj. arch.-urb. Architektura mieszkaniowa 3 15 Egzamin 2
7 Projektowanie arch.-urb. wielorodzinnych zespołów mieszk. w strukturze podmiejskiej 105 10
8 Komputerowe wspomaganie projektowania architektonicznego 30 2
Razem 15 0 30 105 14
135
150

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie zieleni i małych form arch. 15 45 3
2 Historia i teoria konserwacji zabytków 15 Egzamin 15 2
3 Wykorzystanie energii odnawialnej w bud. 15 15 2
4 Ochrona własności intelektualnej 15 1
5 Seminarium dyplomowe 60 2
6 Praca dyplomowa 20
Razem 60 30 60 45 30
135
195
Ogółem dla specjalności Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt ECTS
Razem 240 30 105 570 114
705
945