p.o. Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. arch.
Lucjan Kamionka
ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 12:00 – 13:00, czwartek 12:00 – 13:00

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Małgorzata Kopeć ico_bud_a_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px mkopec@tu.kielce.pl    

Pracownicy Techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Maciej Detka ico_bud_a_30px 1.12 ico_tel_30px 41 34 24 580 ico_mail_30px mdetka@tu.kielce.pl    

Zakład Architektury Mieszkaniowej

p.o. Kierownika bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. arch.
Wacław Seruga
ico_bud_a_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wseruga@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek nieparzysty 11:30 – 13:00

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. arch.
Wacław Seruga
ico_bud_a_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wseruga@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15:20 – 17:00
dr hab. inż. arch. Stanisława
Wehle-Strzelecka, prof. PŚk
ico_bud_a_30px 3.18 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wehle@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:  wtorek 11:30 – 12:30, piątek 11:30 – 12:30

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. Włodzimierz Tracz ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px w.tracz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 12:00 – 14:00
mgr inż. arch. Kamil Biskup ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px kbiskup@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 10:30 – 11:30, czwartek 17:00 – 18:00
mgr inż. arch. Maciej Siuda ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px msiuda@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek  17.00 – 19.00
mgr inż. arch. Tomasz Piątek ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px tpiatek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 16:00 – 17:30
mgr inż. arch. Angelika Chyb ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px achyb@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek nieparzysty 9:30 – 10:30, wtorek parzysty 11:40 – 12:40, piątek 13:30 – 14:30 
mgr inż. arch. Sylwia Mochocka ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px smochocka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 15:00 – 16:00, środa 10:30 – 11:30

Zakład Architektury Użyteczności Publicznej i Urbanistyki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. arch.
Lucjan Kamionka
ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 13:00 – 14:00, czwartek 12:00 – 13:00

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. arch.
Lucjan Kamionka
ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 13:00 – 14:00, czwartek 12:00 – 13:00
prof. dr hab. inż. arch.
Viktor Proskuryakov
ico_bud_a_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px vproskuryakov@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 10:00 – 13:00

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. 
Dariusz Piotrowicz
ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px dpiotrowicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15:20 – 17:20
dr inż. arch.
Joanna Gil-Mastalerczyk
ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jmastalerczyk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek nieparzysty 15:00 – 17:00, wtorek 8:45 – 9:45
dr inż. arch. Jakub Heciak ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jheciak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11:40 – 12:40, środa 8:15 – 9:15

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px ahajdorowicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 17:00 – 18:30

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Agnieszka Sempioł ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px asempiol@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 10:50 – 11:40, piątek parzysty 8:00 – 9:30
mgr inż. arch. Edyta Banachowska ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px ebanachowska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 8:15 – 9:15, piątek 8:15 – 9:15
mgr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px @tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 11:00 – 12:00, piątek 8:00 – 9:00
mgr inż. arch. kraj. Magdalena Wojnowska-Heciak ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px @tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 8:00 – 9:00, piątek 8:30 – 9:30

Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 599 ico_mail_30px e.szot@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek parzysty 9:40 – 10:40, czwartek 13:30 – 14:30

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Vadym Abyzov ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px vabyzov@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 10:00 – 13:00
dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 599 ico_mail_30px e.szot@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9:40 – 10:40, czwartek 10:30 – 11:30

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. Marek Barański ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px mbaranski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 17:00 – 18:30
dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek ico_bud_a_30px 3.18 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px m.doroz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek parzysty 11:30 – 13:30, środa 11:30 – 12:30

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Jan Niewada-Wysocki  ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jwysocki@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11:40 – 12:40, piątek 10:00 – 11:00
mgr inż. arch. Jagoda Juruś ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jjurus@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 15:00 – 16:00, wtorek 17:15 – 18:00

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Odręcznego i Technicznego oraz Sztuk Plastycznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Waldemar Kozub ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wkozub@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 10:40 – 11:40, środa 13:30 – 14:30

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. Władysław Szczepański ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wszczepanski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 16:00 – 17:00, wtorek parzysty 8:50 – 9:50
dr hab. Waldemar Kozub ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wkozub@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 8:45 – 9:45, 14:00 – 15:00

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Piotr Dobosz ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px aozpd@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 16:00 – 17:00, czwartek 17:30 – 18:30
dr inż. Wioletta Grzmil ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24  498 ico_mail_30px wgrzmil@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 11:00 – 12:30

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Sylwia Wdowik ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px swdowik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 8:30 – 9:30, piątek 13:00 – 14:00
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px abojarowicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 17:00 – 18:00, środa 17:00 – 18:00

Laboratorium Konserwacji Detalu Architektonicznego