Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak ico_bud_a_30px 2.27 ico_tel_30px 41 34-24-651 ico_mail_30px owsiak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
Maria Pańszczyk ico_bud_a_30px 2.28 ico_tel_30px 41 34-24-546 ico_mail_30px panszcz@tu.kielce.pl    

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Maciej Lech ico_bud_a_30px 1.14H ico_tel_30px 41 34-24-468 ico_mail_30px maciejl@tu.kielce.pl    
mgr inż. Katarzyna Szczykutowicz ico_bud_a_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-557 ico_mail_30px kszczykutowicz@tu.kielce.pl    

 

Zakład Technologii i Ekonomiki Budownictwa

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.26 ico_tel_30px 41 34-24-806 ico_mail_30px tobrd@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Anna Kotwa ico_bud_a_30px 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-376 ico_mail_30px a.ceglarska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Agnieszka Molendowska ico_bud_a_30px 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-376 ico_mail_30px agam@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Marek Telejko ico_bud_a_30px 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-480 ico_mail_30px mtelejko@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Anna Stępień ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-479 ico_mail_30px a.stepien@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Starsi wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Stefan Szałkowski ico_bud_a_30px 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-480 ico_mail_30px embss@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Ilona Rusin ico_bud_a_30px 3.33 ico_tel_30px 41 34-24-594 ico_mail_30px irusin@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Milena Nowek ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-479 ico_mail_30px mnowek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Sylwia Brelak ico_bud_a_30px 2.33 ico_tel_30px 41 34-24-521 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Katarzyna Komisarczyk ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-479 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Paulina Kostrzewa ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-479 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Iga Jasińska ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-479 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Joanna Obzejta ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-479 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Zakład Technologii Betonu

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.01 ico_tel_30px 41 34-24-664 ico_mail_30px zmsjw@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak ico_bud_a_30px 2.27 ico_tel_30px 41 34-24-651 ico_mail_30px owsiak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr hab. inż. Wojciech Piasta, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.32 ico_tel_30px 41 34-24-676 ico_mail_30px wpiasta@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.01 ico_tel_30px 41 34-24-664 ico_mail_30px zmsjw@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Justyna Zapała-Sławeta ico_bud_a_30px 3.39 ico_tel_30px 41 34-24-596 ico_mail_30px j.zapala@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Adam Kłak ico_bud_a_30px 2.01 ico_tel_30px 41 34-24-697 ico_mail_30px adamklak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Przemysław Czapik ico_bud_a_30px 1.14 ico_tel_30px 41 34-24-570 ico_mail_30px p.czapik@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Julia Marczewska ico_bud_a_30px 2.33 ico_tel_30px 41 34-24-521 ico_mail_30px jmarczewska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Mateusz Iwański ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-556 ico_mail_30px matiwanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 11:40 – 13:10
mgr inż. Agnieszka Mazur ico_bud_a_30px 3.39 ico_tel_30px 41 34-24-596 ico_mail_30px amazur@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Monika Jaworska ico_bud_a_30px 1.14 ico_tel_30px 41 34-24-570 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Bartłomiej Zarzycki ico_bud_c_30px 3.32/
3.33
ico_tel_30px 41 34-24-315 ico_mail_30px bzarzycki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Monika Bała ico_bud_a_30px 1.14 ico_tel_30px 41 34-24-570 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Zakład Materiałów Budowlanych i Budownictwa Ogólnego

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin ico_bud_a_30px 3.30 ico_tel_30px 41 34-24-398 ico_mail_30px zbigniew.rusin@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin ico_bud_a_30px 3.30 ico_tel_30px 41 34-24-398 ico_mail_30px zbigniew.rusin@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr hab. inż. Leszek Faryniak, prof. PŚk ico_bud_a_30px 3.34 ico_tel_30px 41 34-24-592 ico_mail_30px leszek.faryniak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Przemysław Świercz ico_bud_a_30px 3.32 ico_tel_30px 41 34-24-377 ico_mail_30px pswiercz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: 
dr inż. Edyta Spychał ico_bud_a_30px 3.33 ico_tel_30px 41 34-24- 594 ico_mail_30px espychal@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Zbigniew Wójcikiewicz ico_bud_a_30px 5.28 ico_tel_30px 41 34-24-650 ico_mail_30px zbiwoj@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek 13.30 – 15.20

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Anna Bracka ico_bud_a_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-557 ico_mail_30px akotrys@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Piotr Stępień  ico_bud_a_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-557 ico_mail_30px pstepien@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Karol Skowera  ico_bud_a_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-557 ico_mail_30px kskowera@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Laboratorium Technologii Betonu

Laboratorium Inżynierii Materiałowej – Pracownia Technologii Betonu

Laboratorium Diagnostyki Betonu

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium Tworzyw Sztucznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej – Pracownia Badań Materiałów Budowlanych