• Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I
Zjazd I 
Zjazd II
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII
Zjazd VIII 
Zjazd IX zmieniono 1.02.2017
Zjazd X zmieniono 1.02.2017

Rok II
Zjazd I 
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX zmieniono 6.12.2016
Zjazd X zmieniono 6.12.2016

Rok III Budownictwo Ogólne
Zjazd I 
Zjazd II
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII
Zjazd IX 
Zjazd X  

Rok III Budowa Dróg
Zjazd I 
Zjazd II
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX zmieniono 27.01.2017
Zjazd X zmieniono 27.01.2017

Rok IV Budownictwo Ogólne
Zjazd I
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII
Zjazd IX zmieniono 25.01.2017
Zjazd X zmieniono 11.01.2017

Rok IV Budowa Dróg
Zjazd I
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI  
Zjazd VII 
Zjazd VIII
Zjazd IX zmieniono 12.01.2017

Zjazd X  zmieniono 11.01.2017

GRUPY POWTARZAJĄCE

Semestr 3

Zjazd IV 
Zjazd VI  
Zjazd VIII 
Zjazd IX 

 

  • Studia niestacjonarne II stopnia

Rok I Technologia i Organizacja Budownictwa

Zjazd I
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX 
Zjazd X 

Rok I Budowa Dróg
Zjazd I
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX 
Zjazd X 

Rok I Konstrukcje Budowlane
Zjazd I
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX 
Zjazd X zmieniono 30.01.2017

Rok II Technologia i Organizacja Budownictwa

Zjazd I 
Zjazd II 
Zjazd III 
Zjazd IV 
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX zmieniono 16.12.2016
Zjazd X zmieniono 16.12.2016

Rok II Budowa Dróg
Zjazd I

Zjazd II
Zjazd III 
Zjazd IV
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX 
Zjazd X 

Rok II Konstrukcje Budowlane
Zjazd I
Zjazd II

Zjazd III
Zjazd IV
Zjazd V 
Zjazd VI 
Zjazd VII 
Zjazd VIII 
Zjazd IX 
Zjazd X