Instrukcja wczytania prac dyplomowych do systemu USOS

Architektura

Informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej dla studentów kończących studia I stopnia Studenci ostatniego roku studiów I stopnia przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty:
 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm) Wytyczne dotyczące fotografii: – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite, – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł na konto Politechniki Świętokrzyskiej nr konta 85 1240 2092 9022 2000 2600 2402
Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia: Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 271/15 z dnia 30.09.2015 Oświadczenia do prac dyplomowych Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej dla studentów kończących studia II stopnia Studenci ostatniego roku studiów II stopnia przed obroną pracy dyplomowej magisterskiej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w prawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty:
 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm) Wytyczne dotyczące fotografii: – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite, – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej nr konta 85 1240 2092 9022 2000 2600 2402
 • zwrot legitymacji studenckiej
Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 58/13 z dnia 27.03.2013 r. Oświadczenia do prac dyplomowych Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej magisterskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.

Budownictwo

Informacje dotyczące egzaminu dyplomowego dla studentów kończących studia I stopnia Studenci ostatniego roku studiów I stopnia przed egzaminem dyplomowym zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty:
 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm) Wytyczne dotyczące fotografii: – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite, – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej nr konta 85 1240 2092 9022 2000 2600 2402
Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia: Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 272/15 z dnia 30.09.2015 r. Oświadczenia do prac dyplomowych Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”. Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA STACJONARNE: Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA NIESTACJONARNE:

Informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej dla studentów kończących studia II stopnia Studenci ostatniego roku studiów II stopnia przed obroną pracy dyplomowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału:
 • egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie przeznaczony dla promotora i recenzenta (z oryginałem zadania na pracę dyplomową po stronie tytułowej)
 • egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie przeznaczony do akt studenta (dwustronnie drukowany z ksero tematu na pracę dyplomową po stronie tytułowej, zbindowany) oraz egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej
Przed oddaniem pracy dyplomowej student jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu:
 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm) Wytyczne dotyczące fotografii: – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite, – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
 • nr konta 85 1240 2092 9022 2000 2600 2402
 • zwrot legitymacji studenckiej
Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia: Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 30/12 z dnia 7.11.2012 r. Oświadczenia do prac dyplomowych Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej jako następne strony po ” Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”. Pytania na egzamin dyplomowy magisterski: Uchwała Rady Wydziału ws. limitu prac dyplomowych przypadających na promotora Uchwała Rady Wydziału ws. wymagań dot. uzyskania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem