Instrukcja wczytania prac dyplomowych do systemu USOS

Architektura

Informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej dla studentów kończących studia I stopnia

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty:

 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm)

  Wytyczne dotyczące fotografii:
  – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite,
  – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł na konto Politechniki Świętokrzyskiej nr konta 30 1020 0045 7800 3200 2600 2402

Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 271/15 z dnia 30.09.2015

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o udostępnieniu pracy


Informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej dla studentów kończących studia II stopnia

Studenci ostatniego roku studiów II stopnia przed obroną pracy dyplomowej magisterskiej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w prawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty:

 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm)
  Wytyczne dotyczące fotografii:
  – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite,
  – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
  nr konta 30 1020 0045 7800 3200 2600 2402
 • zwrot legitymacji studenckiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 58/13 z dnia 27.03.2013 r.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej magisterskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.

Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o udostępnieniu pracy

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski


Budownictwo

Informacje dotyczące egzaminu dyplomowego dla studentów kończących studia I stopnia

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia przed egzaminem dyplomowym zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty:

 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm)
  Wytyczne dotyczące fotografii:
  – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite,
  – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
  nr konta 30 1020 0045 7800 3200 2600 2402

Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 272/15 z dnia 30.09.2015 r.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o udostępnieniu pracy

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA STACJONARNE:

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA NIESTACJONARNE:


Informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej dla studentów kończących studia II stopnia

Studenci ostatniego roku studiów II stopnia przed obroną pracy dyplomowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 2.11.2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z póź. zm.) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału:

 • egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie przeznaczony dla promotora
  i recenzenta (z oryginałem zadania na pracę dyplomową po stronie tytułowej)
 • egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie przeznaczony do akt studenta (dwustronnie drukowany z ksero tematu na pracę dyplomową po stronie tytułowej, zbindowany) oraz egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej

Przed oddaniem pracy dyplomowej student jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu:

 • indeks (zaliczona całość toku studiów)
 • zdjęcia do dyplomu 4 szt. (format 4,5×6,5 cm)
  Wytyczne dotyczące fotografii:
  – zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  – tło na fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite,
  – osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym typu: kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet; mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka.
 • uzupełnioną kartę obiegową
 • dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej
 • nr konta 30 1020 0045 7800 3200 2600 2402
 • zwrot legitymacji studenckiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia:

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 30/12 z dnia 7.11.2012 r.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej jako następne strony po ” Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.

Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczenie o udostępnieniu pracy

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski:

Uchwała Rady Wydziału ws. limitu prac dyplomowych przypadających na promotora

Uchwała Rady Wydziału ws. wymagań dot. uzyskania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem