sprawy studenckie
Budownictwo – I rok I stopień – studia stacjonarne
Geologia inżynierska – I stopień studia stacjonarne
Budownictwo – I stopień (II – IV rok) – studia niestacjonarne
Budownictwo – II stopień studia niestacjonarne
mgr Małgorzata Cudak bud. A pok. 35
tel. 41 34 24 595
mgr Dorota Lech
Budownictwo – I stopień (II – IV rok) – studia stacjonarne
Budownictwo – II stopień studia stacjonarne
Maryla Witkowska bud. A pok. 37
tel. 41 34 24 543
mgr inż. Małgorzata Kozłowska
Architektura – I i II stopień – studia stacjonarne
Budownictwo – I rok I stopień – studia niestacjonarne
mgr Barbara Gołębiowska  bud. A pok. 38
tel. 41 34 24 817