Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
1 Dr inż. Wiotetta Raczkiewicz – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
2 Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
3 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin
4 Dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk
5 Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk
6 Dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk
7 Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka
8 Dr inż. Agnieszka Czajkowska
9 Dr inż. Paulina Obara
10 Dr inż. Urszula Pawlak
11 Mgr inż. Edyta Spychał
12 Mgr inż. Justyna Stępień
13 Mgr inż. Aleksandra Krampikowska
14 Katarzyna Zmysło


Wydziałowa Księga Jakości

Księga Procedur i Instrukcji Wydziałowych