Zarządzenie Nr 1/2016

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2016/2017 jak podano w Załączniku 1.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:
17-19.02.2017 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
24-26.02.2017 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
04.03.2017 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

30.06-02.07.2017 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
08-10.09.2017 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
23.09.2017 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2015

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2015/2016 jak podano w Załączniku 1.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:

 • 5-7.02.2016 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 12-14.02.2016 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 22.02.2016 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta
 • 24-26.06.2016 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 2-4.09.2016 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 16.09.2016 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych. §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 1/2014

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

z dnia 08 lipca 2014 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2014/2015 jak podano w Załączniku 1.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:

 • 6-8.02.2015 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 13-15.02.2015 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 24.02.2015 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta
 • 26-28.06.2015 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 4-6.09.2015 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 18.09.2015 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.