Kierownik dziekanatu
mgr Małgorzata Bernatek bud. D, pok. 21, tel. 41 34 24 128

Sprawy studenckie
mgr Barbara Łukawska bud. D, pok. 21
tel. 41 34 24 128
mgr inż. Magdalena Chrzan
mgr Justyna Niebudek
mgr Wioleta Karek (Biuro Dziekana) obsługa finansowa studentów

Terminy, w których dziekanat jest czynny dla studentów
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
poniedziałek 10.00 – 14.00

 jak dla studentów

studiów

stacjonarnych

wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
piątek w dniu zjazdu  – 15.00 – 17.00
sobota w dniu zjazdu:  – 8.00 – 12.00

Godziny przyjęć Prodziekanów

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Stacjonarnych
dr inż. Andrzej Stobiecki

 wtorek 9.45 – 11.30 pokój 19 D

Prodziekan  ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Niestacjonarnych
dr inż. Dorota Wiraszka

  pokój 20 D