Kierownik dziekanatu 
mgr Małgorzata Bernatek m.bernatek@tu.kielce.pl

pok. 21D,

tel. 41 34 24 128 

Sprawy studenckie
mgr Barbara Łukawska basia@tu.kielce.pl

pok. 21D,

tel. 41 34 24 128  

mgr inż. Magdalena Chrzan m.chrzan@tu.kielce.pl
mgr Justyna Niebudek j.niebudek@tu.kielce.pl
Terminy, w których dziekanat jest czynny dla studentów
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
poniedziałek 10.00 – 14.00

 jak dla studentów

studiów

stacjonarnych

wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
piątek w dniu zjazdu  – 15.00 – 17.00
sobota w dniu zjazdu:  – 8.00 – 12.00

Godziny przyjęć Prodziekanów

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Stacjonarnych
dr inż. Andrzej Stobiecki

 wtorek 9.45 – 11.30 pokój 19 D

Prodziekan  ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Niestacjonarnych
dr inż. Dorota Wiraszka

 sobota 11.10 – 12.10

(w terminach zjazdów)

pokój 20 D