Informatyka
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 1 2       1
2. Analiza matematyczna i algebra 2E 2     5
3. Fizyka 1 1 1   4
4. Podstawy elektroniki 2   1   4
5. Wstęp do informatyki 2E   1   5
6. Podstawy programowania 1 2   2   5
7. Układy arytmetyczno – logiczne 2E 1 1   6
8. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 1       1
9. Akademickie dobre wychowanie 1 5h       0
 
Razem 14+5h 4 6   31
  24+5h  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy normalizacji 8/sem.      
2. Metody probabilistyczne i statystyka 2E 2     5
3. Podstawy programowania 2 2   2 6
4. Programowanie w języku C 1 2   1   4
5. Algorytmy i struktury danych 2E 2   1 6
6. Architektura systemów komputerowych 1 2E   2   5
7. Miernictwo cyfrowe 2   1   4
 
Razem 12 4 6 2 30
  24 + 8/sem.  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1   2     1
2. Matematyka dyskretna 2E 2     6
3. Systemy dynamiczne 1   1   3
4. Programowanie w języku C 2 1   2 5
5. Architektura systemów komputerowych 2 2E     1 5
6. Systemy operacyjne 1 2   2   5
7. Bazy danych 1 2E   2   5
 
Razem 10 4 7 2 30
  23  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   2     1
2. Ochrona własności intelektualnej 1       1
3. Sieci komputerowe 2E   2   6
4. Programowanie obiektowe (Java) 2   2 2 7
5. Systemy operacyjne 2 2E   2   5
6. Systemy inteligentne 1 2E 1     5
7. Bazy danych 2 2   1 5
8. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie         4
 
Razem 11 3 7 3 34
  24  

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1   2     1
2. Język obcy 3   2     1
3. Projektowanie aplikacji internetowych 1 2   1   4
4. Metody obliczeniowe 2E   2   5
5. Systemy inteligentne 2       2 3
6. Programowanie współbieżne 2     5
 
Razem 6 4 5 2 19
  17  

 

Specjalność:     Systemy informacyjne

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Grafika komputerowa 2E   2 1 5
2. Podstawy inżynierii programowania 2E   2 1 6
 
Razem 4   4 2 11
  10  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2   2     1
2. Język obcy 4   2E     3
3. Projektowanie Aplikacji Internetowych 2 1E     2 4
4. Inżynieria systemów informacyjnych 2E   1 5
5. Informatyczne systemy zarządzania 2   2   4
6. Modelowanie i analiza procesów biznesowych 2     4
7. Przedmioty obieralne 1: 2   2   5
8. Projekt zespołowy         3 4
9. Akademickie dobre wychowanie 1       1
 
Razem 10 6 5 6 31
  27  

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2  2       2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1       1
3. Przedmioty obieralne 2: 2   1 7
4. Pracownia inżynierska       2 5
5. Projekt inżynierski         15
 
Razem 5   1 4 30
  10  

 

Specjalność:    Grafika komputerowa

Plan uwzględnia decyzje Rady Wydziału z 18.05.2011r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/12.

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy grafiki komputerowej 2E   2 1 5
2. Inżynieria programowania 2E   2 1 6
 
Razem 4   4 2 11
  10  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2   2     1
2. Język obcy 4   2E     3
3. Algorytmy grafiki komputerowej 2     1 4
4. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2   2   4
5. Architektury procesorów graficznych 2E     1 5
6. Programowanie grafiki komputerowej 2E   2 1 5
7. Przedmioty obieralne 1: 2   2   4
8. Projekt zespołowy       3 4
9. Akademickie dobre wychowanie 1       1
 
Razem 11 4 6 6 31
  27  

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2 2       2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1       1
3. Przedmioty obieralne 2: 2   1 2 7
4. Pracownia inżynierska       2 5
5. Projekt inżynierski         15
 
Razem 5   1 4 30
  10