Informatyka
studia stacjonarne II stopnia

specjalność: systemy informacyjne
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Badania Operacyjne w Informatyce 30 30     4
2. Programowanie systemów rozproszonych 30E   15 15 5
3. Programowanie usług sieciowych 30   30   4
4. Projektowanie systemów wbudowanych 30E   15 15 5
5. Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych 30   15 15 4
6. Technologie obiektowe 30     30 4
7. Język angielski specjalistyczny   30     2
8. Przedmiot humanistyczny 15       1
9. Zarządzanie własnością intelektualną 15       1
10. Wychowanie fizyczne   15     1
 
Suma 210 60+15 75 75 31
420+15  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mobilne 30E     30 5
2. Inteligentne usługi informacyjne 30E     30 5
3. Przedmiot HES 1 15 15     2
4. Przedmiot HES 2 15 15     2
5. Przedmiot obieralny 1* 30 30 4
6. Przedmiot obieralny 2* 30 30 4
7. Przedmiot obieralny 3* 30 30 4
8. Przedmiot obieralny 4* 30 30 4
 
Suma 210 210 30
420

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 6* 30 30 4
2. Przedmiot obieralny 7* 30 30 4
3. Przedmiot w języku angielskim** Min. 30 godz. X
4. Seminarium dyplomowe       30 2
5. Praca dyplomowa         20
 
Suma 150+min. 30 godzin 30+X

* Przedmiot obieralny z listy przedmiotów obieralnych dla specjalności „Systemy informacyjne”

**Przedmiot do wyboru z listy przedmiotów w języku angielskim dla danego kierunku i stopnia na WEAiI,
 liczba punktów ECTS zgodna z przedmiotem

 

Lp. Przedmioty

Zestawienie przedmiotów obieralnych
(spec. Systemy informacyjne)

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Statystyka w informatyce 1 30     30 4
2. Hurtownie danych 30     30 4
3. Systemy multimedialne 30   15 15 4
4. Statystyka w informatyce 2 30     30 4
5. Niezawodność systemów komputerowych 30     30 4
6. Złożone struktury danych 30   15 15 4
7. Obliczenia naturalne 30     30 4
8. Automaty, gramatyki, techniki translacji 30     30 4
9. Kosynteza systemów heterogenicznych 30     30 4
10. Modelowanie dynamiczne procesów biznesowych 30     30 4
11. Symulacja komputerowa 30     30 4
12. Systemy odporne na błędy 30     30 4
13. Analiza i wizualizacja danych 30     30 4
14. Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne 30     30 4
15. Matlab – zastosowania 30   15 15 4
16. Statystyka w informatyce 3 30     30 4
17. Niezawodność oprogramowania 30   30   4
18. Procesory Sygnałowe 30   15 15 4

 

studia stacjonarne II stopnia
specjalność: grafika komputerowa
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Współczesne architektury procesorów graficznych 30E   30   5
2. Animacja komputerowa 30E   15 15 5
3. Zaawansowane przetwarzanie obrazów 30   15 15 4
4. Algorytmy grafiki komputerowej 30   15 15 4
5. Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych 30   15 15 4
6. Programowanie grafiki 3D 30     30 4
7. Język angielski specjalistyczny   30     2
8. Przedmiot humanistyczny 15       1
9. Zarządzanie własnością intelektualną 15       1
10. Wychowanie fizyczne   15     1
 
Suma 210 30+15 90 90 31
  420+15  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Zaawansowane metody renderingu 30E     30 5
2. Grafika 3D czasu rzeczywistego 30E     30 5
3. Przedmiot HES 1 15 15     2
4. Przedmiot HES 2 15 15     2
5. Przedmiot obieralny 1* 30 30 4
6. Przedmiot obieralny 2* 30 30 4
7. Przedmiot obieralny 3* 30 30 4
8. Przedmiot obieralny 4* 30 30 4
 
Suma 210 210 30
420

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 6* 30 30 4
2. Przedmiot obieralny 7* 30 30 4
3. Przedmiot w języku angielskim** Min. 30 godz. X
4. Seminarium dyplomowe       30 2
5. Praca dyplomowa         20
 
Suma 60     90 30+X

* Przedmiot obieralny z listy przedmiotów obieralnych dla specjalności „grafika komputerowa”.

**Przedmiot do wyboru z listy przedmiotów w języku angielskim dla danego kierunku i stopnia na WEAiI,
 liczba punktów ECTS zgodna z przedmiotem

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
(spec. Grafika komputerowa)
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy rozpoznawania mowy i obrazów 30     30 4
2. Zasady kompozycji 30     30 4
3. Fizyka i silniki fizyczne w animacji 30   15 15 4
4. Systemy multimedialne 30   15 15 4
5. Symulacja komputerowa 30     30 4
6. Analiza i wizualizacja danych 30     30 4
7. Procesory Sygnałowe 30   15 15 4
8. Komunikacja wizualna 30   30   4
9. Projektowanie graficzne 30     30 4

 

Przedmiot do wyboru w języku angielskim***
kierunek Informatyka
Stopień II

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wiraszka Dorota Fundamentals of Electronics 30      
2. Wiraszka Dorota Fundamentals of Electronics     30  
3. Marciniak Marian Telecommunications the 21 Century 30      
4. Pawlak Andrzej Intellectual property 15      
5. Pawlak Andrzej Sensors and Actuators in Mechatronics 15      
6. Paduch Paweł Distributed programming 30      
7. Paduch Paweł Distributed programming     15  
8. Paduch Paweł Distributed programming       15
9.   Introduction to microprocessor technology 30      

*** Studenci wybierają przedmiot/przedmioty w wymiarze minimum 30 godzin