Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki
Skład Rady  Wydziału
kadencja 2012-2016

 

Dziekan

1. Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

Prodziekani

2. Dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk
3. Dr inż. Andrzej Stobiecki
4. Dr inż. Dorota Wiraszka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

5. Dr hab. inż. Jerzy  Augustyn, prof. PŚk
6. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
7. Dr hab. inż. Sylwester Filipiak
8. Prof. dr hab. inż. Marian  Gorzałczany
9. Prof. dr hab.  Aleksander Jastriebow
10. Dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. Pśk
11.  Dr hab. inż. Sławomir Karyś
12.  Dr hab. Marian Marciniak, prof. PŚk
13.  Prof. dr hab. inż. Volodymyr Ovsyak
14.  Dr hab. inż. Grzegorz Radomski
15.  Dr hab. inż. Jan Staszak
16.  Dr hab. inż. Tadeusz  Stefański, prof. PŚk
17.  Dr hab. Małgorzata  Suchańska, prof. PŚk
18.  Dr hab. inż. Zbigniew  Szcześniak, prof. PŚk
19.  Prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik
20.  Dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

21.  Dr inż. Mariusz Ginter
22.  Dr inż. Mirosław Płaza

Pracownicy nie będący nauczycielami

23.  Mgr Małgorzata Bernatek

Studenci i doktoranci

24.  Mateusz Kaczyński
25.  Anna Kulik
26.  Mateusz Rogacki
27.  Mateusz Rudnicki
28.  Marek Sęk
29.  Mgr inż. Tomasz Bekier (doktorant)