Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016
Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki z dnia 27.06.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia