Studenci ostatniego roku studiów I stopnia przed przed egzaminem dyplomowym lub obroną pracy dyplomowej inżynierskiej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 14.09.2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 201, poz.1188) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:
  • Indeks (zaliczona całość toku studiów).
  • Zdjęcia do dyplomu 4 szt. /format 4,5×6,5 cm/
  • Uzupełnioną kartę obiegową.
  • Dowód wpłaty za dyplom w wys. 60,00 zł. na konto Politechniki Świętokrzyskiej: (nr konta 56 1240 2092 9022 2000 2600 0402)
  • Legitymację studencką.
  • Książeczkę zdrowia (studenci studiów stacjonarnych).
Studenci ostatniego roku studiów II stopnia przed obroną pracy dyplomowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 14.09.2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.Nr 201, poz.1188) zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału:
  • Egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie przeznaczony dla promotora i recenzenta (z oryginałem zadania na pracę dyplomową po stronie tytułowej).
  • 2. Egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie przeznaczony do akt studenta (dwustronnie drukowany z ksero tematu na pracę dyplomową po stronie tytułowej, zbindowany) oraz egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Oświadczenia obowiązkowo należy dołączyć do prac dyplomowych / dyplomowych inżynierskich. Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.


Instrukcja APD

Wymogi ogólne pracy dyplomowej

Wytyczne dotyczące zdjęć do dyplomu

Zadanie na pracę inżynierską (wzór) – zadanie należy wydrukować dwustronnie

Zadanie na pracę magisterską (wzór) – zadanie należy wydrukowć dwustronnie

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej