Zespół Wydziałowy ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • dr inż. Agata Zwierzchowska  – Przewodnicząca Zespołu
 • dr inż. Jolanta Latosińska
 • dr inż. Magdalena Dańczuk
 • dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek
 • dr inż. Ewa Zender-Świercz
 • dr inż. Ihor Romanyshyn
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski
 • Aleksandra Tutaj
 • Stanisław Nogaj
 • przedstawiciel doktorantów

 

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia (formularz 11)

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia (formularz 12)

Wydziałowa Księga Jakości

Księga Procedur i Instrukcji Wydziałowych

sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2012-2013

sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2013-2014

sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2014-2015

sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2015-2016