Plany studiów oraz zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kierunek Stopień Efekty kształcenia ECTS
Stacjonarne Niestacjonarne
 Automatyka i robotyka I stopień efekty AiR S1 stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień efekty AiR S2 stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
 Inżynieria bezpieczeństwa I stopień efekty IB S1 stacjonarne I stopnia  
 Mechanika i budowa maszyn I stopień efekty MiBM S1 stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień efekty MiBM S2 stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Transport I stopień efekty TRA S1 stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień efekty TRA S2 stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Wzornictwo przemysłowe I stopień efekty WP S1 stacjonarne I stopnia  

Liczba punktów ECTS wymagana do rejestracji na kolejny semestr pdf

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Rejestracja na II semestr 15
Rejestracja na III semestr 40
Rejestracja na IV semestr 65
Rejestracja na V semestr 107
Rejestracja na VI semestr 137
Rejestracja na VII semestr 170
Zakończenie studiów I stopnia 210
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Rejestracja na II semestr 12
Rejestracja na III semestr 36
Rejestracja na IV semestr 58
Rejestracja na V semestr 88
Rejestracja na VI semestr 110
Rejestracja na VII semestr 150
Rejestracja na VIII semestr 172
Zakończenie studiów I stopnia 210
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA
Rejestracja na II semestr 25
Rejestracja na III semestr 55
Zakończenie studiów I stopnia 90