Plany studiów oraz zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kierunek Stopień Efekty kształcenia ECTS
Stacjonarne Niestacjonarne
 Automatyka i robotyka I AiR S1

stacjonarne I stopnia

stacjonarne I stopnia dla pierwszego roku

niestacjonarne I stopnia
II AiR S2

stacjonarne II stopnia

niestacjonarne II stopnia
 Inżynieria bezpieczeństwa I IB S1 stacjonarne I stopnia  niestacjonarne I stopnia
 Mechanika i budowa maszyn I MiBM S1 stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II MiBM S2 stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Transport I TRA S1 stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II TRA S2 stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Wzornictwo przemysłowe I WP S1 stacjonarne I stopnia  

Liczba punktów ECTS wymagana do rejestracji na kolejny semestr pdf

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Rejestracja na II semestr 15
Rejestracja na III semestr 40
Rejestracja na IV semestr 65
Rejestracja na V semestr 107
Rejestracja na VI semestr 137
Rejestracja na VII semestr 170
Zakończenie studiów I stopnia 210
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Rejestracja na II semestr 12
Rejestracja na III semestr 36
Rejestracja na IV semestr 58
Rejestracja na V semestr 88
Rejestracja na VI semestr 110
Rejestracja na VII semestr 150
Rejestracja na VIII semestr 172
Zakończenie studiów I stopnia 210
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA
Rejestracja na II semestr 25
Rejestracja na III semestr 55
Zakończenie studiów II stopnia 90