studia stacjonarne pierwszego stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Algebra liniowa 20 20     40 4 Egzamin
2 Analiza matematyczna 40 40     80 8 Egzamin
3 Ergonomia i BHP 15       15 1  
4 Fizyka 15 15 15   45 4 Egzamin
5 Grafika inżynierska 15   15 15 45 4  
6 Ochrona własności intelektualnej 4       4 0  
7 Przedmiot HES I 30        30  2  
8 Propedeutyka automatyki 30        30  3  
9 Elektrotechnika 30  15     45 4 Egzamin
10 Szkolenie z zakresu BHP 4       4 0  
11 Akademickie dobre wychowanie 5       5 0  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 208 90 30 15 343 30 4
135
343

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Obróbka bezubytkowa 30       30 3  
2 Matematyka 30 30     60 6 Egzamin
3 Materiałoznawstwo 30   15   45 4  
4 Mechanika ogólna 30  15     45 5 Egzamin
5 Teoria sygnałów i systemów 30 15     45 4 Egzamin
6 Podstawy normalizacji 8       8 0  
7 Podstawy elektroniki I 30        30  3  
8 Język obcy     30   30  3  
9 Technologie informacyjne     30   30 2  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 188 60 75 0 323 30 3
135
323

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Język obcy     30   30 3  
2 Obróbka ubytkowa 30       30 3  
3 Metrologia I 15 15     30 3  
4 Obróbka bezubytkowa     15   15 1  
5 Teoria sygnałów i systemów     15   15 2  
6 Napędy i sterowanie
hydrauliczne i pneumatyczne
30 15     45 5 Egzamin
7 Ochrona własności intelektualnej 15       15 1  
8 Podstawy informatyki 15   30   45 3  
9 Podstawy elektroniki I     15   15 1  
10 Podstawy elektroniki II 30       30 3 Egzamin
11 Wychowanie fizyczne   30     30 1  
12 Wytrzymałość materiałów 30 15     45 5 Egzamin
 
  Suma godzin i punktów ECTS 165 75 105 0 345 31 3
180
345

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Język obcy     30   30 3  
2 Metrologia II 15   30   45 4 Egzamin
3 Modelowanie dynamiki procesów i symulacja 30   15   45 4  
4 Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne     15   15 1  
5 Obróbka ubytkowa     15   15 1  
6 Podstawy elektroniki II     15   15 1  
7 Podstawy konstrukcji maszyn 30 15     45 4 Egzamin
8 Programowanie w języku C 15   30   45 4  
9 Teoria maszyn i mechanizmów 15 15     30 3  
10 Teoria regulacji I, Control theory I 30 15     45 4  
11 Wytrzymałość materiałów     15   15 1  
12 Wychowanie fizyczne   30     30 1  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 135 75 165 35 375 31 2
80
375

 

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Elementy wykonawcze automatyki 30         30 3 Egzamin
2 Język obcy     30   30 3 Egzamin
3 CAD/CAM 15   30   45 3  
4 Podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych 15   30   45 3  
5 Sterowniki PLC i regulatory cyfrowe 15   30   45 4 Egzamin
6 Podstawy konstrukcji maszyn       15 15 1  
7 Podstawy robotyki 30   15   45 4  
8 Teoria regulacji II 30 15 15   60 5 Egzamin
9 Układy cyfrowe i mikroprocesorowe 30   15   45 4  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 165 15 165 15 360 30 4
195
360

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Elementy wykonawcze automatyki     30   30 2  
2 Elementy pomiarowe automatyki 30   15   45 3 Egzamin
3 Praca przejściowa       15 15 1  
4 Praktyka zawodowa           4  
5 Akademickie dobre wychowanie 15       15 1  
 
  Razem przedmioty wspólne 45 0 45 15 105 11  
60
90
  Przedmioty specjalistyczne AP 90 15 90 30 225 20  
135
225
  Przedmioty specjalistyczne SOM 90 60 45 15 210 20  
120
210
  Suma godzin i punktów ECTS AP 135 15 135 45 330 31 1
195
330
  Suma godzin i punktów ECTS SOM 135 60 90 30 315 31 1
180
315

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Inżynieria jakości 15       15 1  
2 Praca dyplomowa           16  
3 Przedmiot HES II 15       15 1  
4 Przedmiot HES III 15       15 1  
5 Seminarium dyplomowe       15 15 1  
 
  Razem przedmioty wspólne 45 0 0 15 60 20  
15
90
  Przedmioty specjalistyczne AP 30 0 75 0 105 10  
75
105
  Przedmioty specjalistyczne SOM 45 15 15 45 120 20  
75
120
  Suma godzin i punktów ECTS AP 75 0 75 15 165 30  
90
165
  Suma godzin i punktów ECTS SOM 90 15 15 60 180 30  
90
180

Specjalność
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS
Automatyzacja Produkcji (AP) 1071 330 750 90 2241 213
 Sterowanie Obiektami Mobilnymi (SOM) 1086 390 645 120 2241 213

Przedmioty specjalizujące

Specjalność: automatyka przemysłowa (AP)

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
5 Automatyzacja technik wytwarzania 15     30 45 4  
6 Roboty przemysłowe 30 15     45 4 Egzamin
7 Przemysłowe systemy wizualzacji
i archiwizacji danych SCADA/HMI
15   30   45 4  
8 Systemy czasu rzeczywistego 15   30   45 4  
9 Sieci komunikacyjne
w układach automatyki przemysłowej
15   30   45 4  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 90 15 90 30 225 20 1
135
225

specjalność: sterowanie obiektami mobilnymi (SOM)

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
5 Aeromechanika obiektów latających 30 15 15   60 6 Egzamin
6 Roboty mobilne 30 15 15   60 6  
7 Podstawy budowy i regulacji
napędów obiektów latających
15     15 30 2  
8 Pomiary w obiektach mobilnych 15 30 15   60 6 Egzamin
 
  Suma godzin i punktów ECTS 90 60 45 15 210 20 2
150
210

Specjalność: automatyka prrzemysłowa (AP)

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
6 Bazy danych w systemach produkcyjnych 15   30   45 4  
7 Roboty przemysłowe     30   30 3  
8 Aplikacje internetowe w sterowaniu i monitorowaniu procesów 15   15   30 3  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 30 0 75 0 105 10  
75
105

specjalność: sterowanie obiektami mobilnymi (SOM)

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
7 Automatyka układów obserwacyjnych i śledzących 15   15   30 2  
8 Budowa, dynamika i sterowanie obiektami latającymi 15 15   30 60 6 Egzamin
9 Systemy naprowadzania obiektów latających 15     15 30 2  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 45 15 15 45 120 10 1
75
120

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Specjalność: automatyka przemysłowa (AP)

Lp.   Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 S Automatyzacja i robotyzacja
produkcji na obrabiarkach CNC
15    15  15 45 3  
2 S Programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej 15   30   45 3  
3 K Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 30   15   45 4 Egzamin
4 K Identyfikacja obiektów sterowania 30   15   45 4 Egzamin
5 K

Metody sztucznej inteligencji w układach
sterowania – przedmiot obieralny

30   15   45 4 Egzamin
5 K Sterowanie procesami
dyskretnymi  – przedmiot obieralny I
30   15   45 4 Egzamin
6 S Programowanie obiektowe 15      30 45 3  
7 K Zaawansowane techniki
programowania sterowników PLC
15   30   45 3  
8 K Podstawy mechatroniki 15   15  15 45 3  
9 S Architektura, programowanie
i zastosowanie mikrokontrolerów
15     30 45 3  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 180   135 90 360 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 60   45 75 180 12  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 K Teoria sterowania 45   15   60 5 Egzamin
2 K Modelowanie i symulacja  II 30   15   45 3  
3 K Teoria i metody optymalizacji 30   15   45 3  
4 S Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów 30   30   60 5 Egzamin
5 P Język obcy – przedmiot obieralny     30   30 2  
6 S Komputerowe systemy pomiarowe 30   30   60 5 Egzamin
7 K Wprowadzenie do techniki eksperymentu 15 15     30 2  
8 S

Technologia i projektowanie
zautomatyzowanych systemów obróbkowych

15 15   15 45 3  
9 K Praca przejściowa       30 30 3  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 195 30 135 45 405 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 75 15 60 15 165 13  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 P Ochrona patentowa i prawo autorskie 15       15 1  
2 P Przedmiot humanistyczno-społeczny 15       15 1  
3 K Seminarium dyplomowe       30 30 3  
4 K Selected Problems of Control Theory
and Applications – przedmiot obieralny II
30       30 3  
4 K Selected Problems of Fluid Power
Control System and Applications
– przedmiot obieralny II
20   10   30 3  
5 P Praca dyplomowa           22  
 
    Suma godzin i punktów ECTS

60 (50)

  (10) 30 90 30  
    Suma godzin i punktów ECTS – kierunkowe 30 (20)   (10) 30 60 6  

K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy. 

 
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS
Razem 435 (425) 30 270 (280) 185 900 90
Procent godzin wykładowych max 48%

Specjalność: – Sterowanie obiektami mobilnymi (SOM)

Lp.   Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 S Symulacje numeryczne układów mechatronicznych 30      30 60 4  
2 S Elementy optoeletroniki układów mechatronicznychj 30   30   60 4  
3 K Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 30   15   45 4 Egzamin
4 K Identyfikacja obiektów sterowania 30   15   45 4 Egzamin
5 K

Metody sztucznej inteligencji w układach
sterowania – przedmiot obieralny

30   15   45 4 Egzamin
5 K Sterowanie procesami
dyskretnymi  – przedmiot obieralny I
30   15   45 4 Egzamin
6 S Sterowanie i wibroizolacja
mobilnych obiektów naziemnych
15  30 15   60 4  
7 K Zaawansowane techniki
programowania sterowników PLC
15   30   45 3  
8 K Podstawy mechatroniki 15   15  15 45 3  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 195 30 135 45 360 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 75 30 45 30 180 12  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 K Teoria sterowania 45   15   60 5 Egzamin
2 K Modelowanie i symulacja  II 30   15   45 3  
3 K Teoria i metody optymalizacji 30   15   45 3  
4 S Projektowanie i badania
symulacyjne obiektów latających
30 15   15 60 5 Egzamin
5 P Język obcy – przedmiot obieralny     30   30 2  
6 K Wprowadzenie do techniki eksperymentu 15 15     30 2  
7 S

Nawigacja bezzałogowych obiektów latających

15     30 45 3  
8 S Giroskopowe układy mechatroniczne 15 15   30 60 5 Egzamin
9 K Praca przejściowa       30 30 3  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 180 45 75 105 405 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 60 30   75 165 13  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 P Ochrona patentowa i prawo autorskie 15       15 1  
2 P Przedmiot humanistyczno-społeczny 15       15 1  
3 K Seminarium dyplomowe       30 30 3  
4 K Selected Problems of Control Theory
and Applications – przedmiot obieralny II
30       30 3  
4 K Selected Problems of Fluid Power
Control System and Applications
– przedmiot obieralny II
20   10   30 3  
5 P Praca dyplomowa           22  
 
    Suma godzin i punktów ECTS

60 (50)

  (10) 30 90 30  
    Suma godzin i punktów ECTS – kierunkowe 30 (20)   (10) 30 60 6  

K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy. 

 
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS
Razem 435 (425) 75 210 (220) 180 900 90
Procent godzin wykładowych max 48%

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Algebra liniowa 12 12     24 4 Egzamin
2 Analiza matematyczna 24 24     48 8 Egzamin
3 Ergonomia i BHP 9       9 1  
4 Fizyka 9 9 9   27 4 Egzamin
5 Ochrona własności intelektualnej 4       4 0  
6 Przedmiot HES I 18       18 2  
7 Propedeutyka automatyki 18       18 3  
8 Elektrotechnika 18 9     27 4 Egzamin
9 Akademickie dobre wychowanie 3       3 0  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 115 54 9   178 26 4
63
178

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Matematyka 18 18     36 6 Egzamin
2 Materiałoznawstwo 18   9   27 4  
3 Mechanika ogólna 18 9     27 5 Egzamin
4 Teoria sygnałów i systemów 18 9     27 4 Egzamin
5 Podstawy normalizacji 8       8 0  
6 Podstawy elektroniki I 18       18 3  
7 Język obcy     18   18 3  
8 Technologie informacyjne     18   18 2  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 98 36 45 0 179 30 3
81
179

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Język obcy     18   18 3  
2 Obróbka bezubytkowa 18       18 3  
3 Metrologia I 9 9     18 3  
4 Obróbka bezubytkowa     9   9 1  
5 Teoria sygnałów i systemów     9   9 2  
6 Grafika inżynierska 9   9 9 27 4  
7 Ochrona własności intelektualnej 15       15 1  
8 Podstawy informatyki 9   18   27 3  
9 Podstawy elektroniki I     9   9 1  
10 Podstawy elektroniki II 18       18 3 Egzamin
11 Wychowanie fizyczne   18     18 1  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 78 27 72 9 186 25 1
108
186

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Język obcy     18   18 3  
2 Metrologia II 9   18   27 4 Egzamin
3 Obróbka ubytkowa 18       18 3  
4 Podstawy elektroniki II     9   9 1  
5 Podstawy konstrukcji maszyn 18 9     27 4 Egzamin
6 Programowanie w języku C 9   18   27 4  
7 Wytrzymałość materiałów 18 9     27 5 Egzamin
8 Wytrzymałość materiałów     9   9 1  
9 Wychowanie fizyczne   18     18 1  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 72 36 72   180 26 3
108
180

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Język obcy     18   18 3 Egzamin
2 Napędy i sterowanie  hydrauliczne i pneumatyczne 18  9     27 5 Egzamin
3 Napędy i sterowanie  hydrauliczne i pneumatyczne     9   9 1  
4 Obróbka ubytkowa     9   9 1  
5 Modelowanie dynamiki procesów i symulacja 18   9   27 4  
6 Teoria maszyn i mechanizmów 9 9     18 3  
7 Podstawy konstrukcji maszyn        9 9 1  
8 Teoria regulacji I, Control theory I 18 9     27 4  
9 CAD/CAM 9   18   27 3  
10 Podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych 9   18   27 3  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 81 27 81 9 198 28 2
117
198

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Elementy wykonawcze automatyki 18       18 3 Egzamin
2 Sterowniki PLC i regulatory cyfrowe 9   18   27 4 Egzamin
3 Podstawy robotyki 18   9   27 4  
4 Teoria regulacji II 18  9 9   36 5 Egzamin
5 Układy cyfrowe i mikroprocesorowe 18   9   27 4  
6 Elementy pomiarowe automatyki 18   9   27 3 Egzamin
7 Praktyka zawodowa           4  
 
  Razem przedmioty wspólne 30 0 45 15 90 27 4
60
90

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Elementy wykonawcze automatyki     18   18 2  
2 Praca przejściowa       9 9 1  
3 Akademickie dobre wychowanie 10       10 1  
 
  Razem przedmioty wspólne 10 0 18 9 37 4  
27
37
  Przedmioty specjalistyczne AP 63 9 72 18 162 24  
99
162
  Przedmioty specjalistyczne SOM 72 36 36 18 162 24  
90
162
  Suma godzin i punktów ECTS AP 73 9 90 27 199 28  
126
199
  Suma godzin i punktów ECTS SOM 82 36 54 27 199 28  
117
199

 

Lp. Przedmioty Semestr VIII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Inżynieria jakości 9       9 1  
2 Praca dyplomowa           16  
3 Przedmiot HES II 9       9 1  
4 Przedmiot HES III 9       9 1  
5 Seminarium dyplomowe       9 9 1  
 
  Razem przedmioty wspólne 27 0 0 9 36 20  
9
36
  Przedmioty specjalistyczne AP 9 0 27 0 36 6  
27
36
  Przedmioty specjalistyczne SOM 9 9 0 18 36 6  
27
36
  Suma godzin i punktów ECTS AP 36 0 27 9 72 26  
36
72
  Suma godzin i punktów ECTS SOM 36 9 0 27 72 26  
36
72

Specjalność
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS
Automatyzacja Produkcji (AP) 652 198 450 54 1354 213
 Sterowanie Obiektami Mobilnymi (SOM) 661 234 387 72 1354 213

 

Przedmioty specjalizujące

 

Specjalność: automatyzacja produkcji (AP)

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
3 Automatyzacja technik wytwarzania 9     18 27 4  
4 Roboty przemysłowe 18 9     27 4 Egzamin
5 Przemysłowe systemy wizualzacji
i archiwizacji danych SCADA/HMI
9   18   27 4  
6 Systemy czasu rzeczywistego 9   18   27 4  
7 Sieci komunikacyjne
w układach automatyki przemysłowej
9   18   27 4  
8 Bazy danych w systemach produkcyjnych 9   18   27 4  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 63 9 72 18 162 24 1
99
162

specjalność: sterowanie obiektami mobilnymi (SOM)

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
3 Aeromechanika obiektów latających 18 9 9   36 6 Egzamin
4 Roboty mobilne 18 9 9   36 6  
5 Podstawy budowy i regulacji
napędów obiektów latających
9     9 18 2  
6 Pomiary w obiektach mobilnych 9 18 9   36 6 Egzamin
7 Automatyka układów obserwacyjnych i śledzących 9   9   18 2  
8 Systemy naprowadzania obiektów latających 9     9 18 2  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 72 36 36 18 162 24 2
90
162

Specjalność: automatyzacja produkcji (AP)

Lp. Przedmioty Semestr VIII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
6 Roboty przemysłowe     18   18 3  
7 Aplikacje internetowe w sterowaniu i monitorowaniu procesów 9   9   18 3  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 9 0 27 0 36 6  
27
36

 

specjalność: sterowanie obiektami mobilnymi (SOM)

Lp. Przedmioty Semestr VIII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
6 Budowa, dynamika i sterowanie obiektami latającymi 9 9   18 36 6 Egzamin
 
  Suma godzin i punktów ECTS 9 9   18 36 6 1
27
36

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Specjalność: automatyka przemysłowa (AP)

Lp.   Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 S Automatyzacja i robotyzacja
produkcji na obrabiarkach CNC
9    9  9 27 3  
2 S Programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej 9   18   27 3  
3 K Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 18   9   27 4 Egzamin
4 K Identyfikacja obiektów sterowania 18   9   27 4 Egzamin
5 K

Metody sztucznej inteligencji w układach
sterowania – przedmiot obieralny I

18   9   27 4 Egzamin
5 K Sterowanie procesami
dyskretnymi  – przedmiot obieralny I
18   9   27 4 Egzamin
6 S Programowanie obiektowe 9      18 27 3  
7 K Zaawansowane techniki
programowania sterowników PLC
9   18   27 3  
8 K Podstawy mechatroniki 9   9  9 27 3  
9 S Architektura, programowanie
i zastosowanie mikrokontrolerów
9     18 27 3  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 108   81 54 243 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 36   27 45 108 12  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 K Teoria sterowania 27   9   36 5 Egzamin
2 K Modelowanie i symulacja  II 18   9   27 3  
3 K Teoria i metody optymalizacji 18   15   45 3  
4 S Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów 18   18   36 5 Egzamin
5 P Język obcy – przedmiot obieralny    18     18 2  
6 S Komputerowe systemy pomiarowe 18   18   36 5 Egzamin
7 K Wprowadzenie do techniki eksperymentu 9 9     18 2  
8 S

Technologia i projektowanie
zautomatyzowanych systemów obróbkowych

9 9   9 27 3  
9 K Praca przejściowa       18 18 2  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 117 36 63 27 243 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 45 9 36 9 99 13  
    Razem         207 25  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 P Ochrona patentowa i prawo autorskie 15       15 1  
2 P Przedmiot humanistyczno-społeczny 9       9 1  
3 K Seminarium dyplomowe       18 18 3  
4 K Selected Problems of Control Theory
and Applications – przedmiot obieralny II
18       18 3  
4 K Selected Problems of Fluid Power
Control System and Applications
– przedmiot obieralny II
12   6   18 3  
5 P Praca dyplomowa           22  
 
    Suma godzin i punktów ECTS

42(36)

  (6) 18 60 30  
    Suma godzin i punktów ECTS – kierunkowe 18 (12)   (6) 18 36 6  

K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy. 

 
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS
Razem 267 (261) 36 144 (150) 99 546 90
Procent godzin wykładowych max 49%

Specjalność: Sterowanie obiektami mobilnymi (SOM)

Lp.   Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 S Symulacje numeryczne układów mechatronicznych 18      18 36 4  
2 S Elementy optoeletroniki układów mechatronicznychj 18   18   36 4  
3 K Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 18   9   27 4 Egzamin
4 K Identyfikacja obiektów sterowania 18   9   27 4 Egzamin
5 K

Metody sztucznej inteligencji w układach
sterowania – przedmiot obieralny

18   9   27 4 Egzamin
5 K Sterowanie procesami
dyskretnymi  – przedmiot obieralny I
18   9   27 4 Egzamin
6 S Sterowanie i wibroizolacja
mobilnych obiektów naziemnych
9  18 9   36 4  
7 K Zaawansowane techniki
programowania sterowników PLC
9   18   27 3  
8 K Podstawy mechatroniki 9   9  9 27 3  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 117 18 81 27 243 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 45 18 27 18 108 12  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 K Teoria sterowania 27   9   36 5 Egzamin
2 K Modelowanie i symulacja  II 18   9   27 3  
3 K Teoria i metody optymalizacji 18   9   27 3  
4 S Projektowanie i badania
symulacyjne obiektów latających
18 9   9 36 5 Egzamin
5 P Język obcy – przedmiot obieralny   18     18 2  
6 K Wprowadzenie do techniki eksperymentu 18 9     27 2  
7 S

Nawigacja bezzałogowych obiektów latających

9     18 27 3  
8 S Giroskopowe układy mechatroniczne 9 9   18 36 5 Egzamin
9 K Praca przejściowa       18 18 2  
 
    Suma godzin i punktów ECTS 180 45 75 105 252 30 3
    Suma godzin i punktów ECTS – specjalnościowe 36 18   83 99 13  

S – przedmiot specjalnościowy, K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy.

 

Lp.   Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 P Ochrona patentowa i prawo autorskie 9       9 1  
2 P Przedmiot humanistyczno-społeczny 9       9 1  
3 K Seminarium dyplomowe       18 18 3  
4 K Selected Problems of Control Theory
and Applications – przedmiot obieralny II
18       18 3  
4 K Selected Problems of Fluid Power
Control System and Applications
– przedmiot obieralny II
12   6   18 3  
5 P Praca dyplomowa           22  
 
    Suma godzin i punktów ECTS

36 (30)

  (6) 18 54 30  
    Suma godzin i punktów ECTS – kierunkowe 18 (12)   (6) 18 36 6  

K – przedmiot kierunkowy, P – przedmiot podstawowy. 

 
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS
Razem 270 (264) 63 108 (114) 108 549 90
Procent godzin wykładowych max 49%