studia stacjonarne pierwszego stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Algebra liniowa 20 20     40 4 Egzamin
2 Analiza matematyczna 40 40     80 8 Egzamin
3 Fizyka 15 15 15   45 4 Egzamin
4 Rysunek odręczny     45   45 3  
5 Geometria wykreślna 15     15 30 1  
6 Maszynoznawstwo 15       15 2  
7 Historia sztuki, architektury i wzornictwa 15       15 1  
8 Rysunek techniczny 15     15 30 3 Egzamin
9 Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej 4       4 0  
10 Bezpieczeństwo, higiena pracy, ergonomia 15       15 1  
11 Techniki informacyjne     30   30 2  
12 Szkolenie BHP 4       4 0  
13 Przedmiot HES III –  Akademickie dobre wychowanie 5       5 0  
14 Przedmiot HES I – Ochrona zabytków* 15       15 1  
15 Przedmiot HES I – Ochrona środowiska kulturowego* 15       15 1  
16 Przedmiot HES II – Historia muzyki** 15       15 1  
17 Przedmiot HES II – Instrumentoznastwo** 15       15 1  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 193 75 90 30 388 30 4
195
333

 

* – do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych

** – do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Matematyka 30 30     60 6 Egzamin
2 Mechanika ogólna 30 30     60 6 Egzamin
3 Modelowanie 3D       15 15 1  
4 Rysunek odręczny     45   45 2  
5 Podstawy projektowania form przemysłowych 15     30 45 3 Egzamin
6 Historia sztuki, architektury i wzornictwa 15 15     30 2 Egzamin
7 Materiałoznawstwo 30   15   45 3  
8 Tworzywa sztuczne i kompozyty 15   15   30 1  
9 Techniki wytwarzania  / Techniques of production 45       45 3 Egzamin
10 Język obcy     30   30  3  
11 Podstawy normalizacji 8       8 0  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 188 60 105 45 393 30 5
210
398

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Rysunek odręczny     45   45 3  
2 Podstawy projektowania form przemysłowych       30 30 4  
3 Metrologia / Metrology 15 15 15   45 4 Egzamin
4 Techniki wytwarzania / Techniques of production     30   30 3  
5 Projektowanie mechatroniczne 15     15 30 3  
6 Wytrzymałość materiałów 30 15     45 4  
7 Historia architektury powszechnej 15       15 2  
8 Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej 15       15 1  
9 Działania wizualne 2D – malarstwo       30 30 1  
10 Działania wizualne 3D – rzeźba       30 30 1  
11 Wychowanie fizyczne     30   30 1  
12 Język obcy     30   30 3  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 90 30 150 105 375 31 1
285
375

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Rysunek odręczny     45   45 2  
2 Mechanika płynów 15 15     30 1  
3 Projektowanie komunikacji wizualnej 15     15 30 2  
4 Komputerowy zapis konstrukcji       15 15 1  
5 Projektowanie wnętrz 15     15 30 2  
6 Wzornictwo przemysłowe i unikatowe 15 15     30 3 Egzamin
7 Podstawy konstrukcji maszyn I 30     15 45 3 Egzamin
8 Historia architektury polskiej 15       15 2  
9 Historia malarstwa i rzeźby 15       15 2  
10 Modelowanie i budowa maszyn 15     15 30 2  
11 Podstawy elektroniki i elektrotechniki 15     15 30 1  
12 Towaroznastwo materiałów niemetalowych 15     15 30 2  
13 Wychowanie fizyczne     30   30 1  
14 Język obcy     30   30 3  
15 Techniki komputerowe w projektowaniu     30   30 1  
16 Praktyka zawodowa           4  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 165 30 135 105 435 31 2
270
435

 

Lp. Przedmioty wspólne Semestr V
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Termodynamika 15   15   30 2  
2 Komputerowe wspomaganie projektowania       15 15 1  
3 Projektowanie przestrzenne     30   30 3  
4 Grafika komputerowa 15   15   30 2  
5 Projektowanie specjalistyczne i projektowanie mebli       15 15 1  
6 Komputerowe wspomaganie
procesów technologicznych
15   15   30 2  
7 Badania nieniszczące 15   15   30 1  
8 Język obcy     30   30 3 Egzamin
 
  Razem przedmioty wspólne 60   120 30 210 15 1
150
210
  Przedmioty specjalistyczne   150 15 2
  Suma godzin i punktów ECTS 60   120 30 360 30 3
150

 

Lp. Przedmioty wspólne Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Grafika komputerowa       15 15 1  
2 Podstawy inżynierii odwrotnej 15   15 15 45 2  
3 Projektowanie produktu 15 30     45 3  
4 Podstawy marketingu 15       15 1  
5 Projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych       15 15 1  
6 Inżynieria jakości 15     15 30 2  
7 Kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych 15     15 30 1  
8 Inżynieria powierzchni 15   15   30 2  
9 Przedmiot HES – Akademickie dobre wychowanie 15       15 1  
10 Praca przejściowa       15 15 1  
 
  Razem przedmioty wspólne 105 30 30 90 255 15  
150
255
  Przedmioty specjalistyczne   150 15 2
  Suma godzin i punktów ECTS 105 30 30 90 405 30 2
150

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
1 Etyka zawodu inżyniera wzornictwa 15       15 1  
2 Podstawa działań wizualnych (psychofizjologia wzornictwa) 15  15     30 4  
3 Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu 15   15   30 3  
4 Ekonomika przedsiębiorstw 15       15 2 Egzamin
5 Seminarium dyplomowe       30 30 2  
6 Przedmiot HES IV – przedmiot humanistyczne – Historia nauki i techniki*** 15       15 2  
7 Przedmiot HES IV 15       15 2  
8 Praca dyplomowa           16  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 90 15 15 30 150 30 1
60
150

*** – do wyboru jeden z dwóch przedmiotów humanistycznych

Przedmioty specjalizujące

specjalność: inżynieria wzornictwa przemysłowego

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
9 Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych z elementami wzornictwa przemysłowego 15     15 30 3  
10 Technologia budowy maszyn 15     15 30 4 Egzamin
11 Współrzędnościowa technika pomiarowa 15   15   30 3  
12 Podstawy projektowania procesów obróbki plastycznej 15     15 30 3 Egzamin
13 Komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej 15     15 30 2  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 75 0 15 60 150 15 2
75
150

specjalność: projektowanie form przemysłowych

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
9 Metody komputerowe w mechanice 15   15 15 45 4 Egzamin
10 Zaawansowane systemy CAD 15   15 15 45 3  
11 Automatyzacja w systemach CAD 15   15   30 3  
12 Zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu 15 15     30 3  
13 Zaawansowane techniki komunikacji wizualnej     15   15 2 Egzamin
 
  Suma godzin i punktów ECTS 60 15  60 30 165 15 2
105
165

 

specjalność: inżynieria wzornictwa przemysłowego

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
9 Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM 15     15 30 3  
10 Obrabiarki sterowane numerycznie 15   15   30 3 Egzamin
11 Zaawansowane technologie wytwarzania nowych wzorów przemysłowych 15   15   30 4 Egzamin
12 Zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń 15 15     30 3  
13 Zaawansowane metody modelowania i wizualizacji urządzeń technologicznych     15   15 2  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 60 15 45 15 135 15 2
75
135

specjalność: projektowanie form przemysłowych

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt godziny ECTS uwagi
5 Metrologia produkcyjna 15 15     30 3  
6 Obrabiarki sterowane numerycznie 30     30 60 6 Egzamin
7 Technologie zaawansowane 15     15 30 3 Egzamin
8 Maszyny technologiczne do obróbki plastycznej 15   15   30 3  
9 Wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej 15     15 30 3  
 
  Suma godzin i punktów ECTS 90 15 15 60 180 18 2
90
180