Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż.
Stanisław Adamczak, dr h.c.
ico_bud_b_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-770 ico_mail_30px adamczak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Anna Bujarska ico_bud_b_30px 2.13 ico_tel_30px 41 34-24-434 ico_mail_30px abujarska@tu.kielce.pl

 

Zakład Technologicznych Systemów Pomiarowych

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk ico_bud_b_30px 2.15 ico_tel_30px 41 34-24-283 ico_mail_30px wmakiela@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 9.00 – 11.00
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk ico_bud_b_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-419 ico_mail_30px emiko@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 12.00 – 13.30

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Krzysztof Stępień ico_bud_b_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-477 ico_mail_30px kstepien@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek 11.00 – 13.00
dr inż. Paweł Zmarzły ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px pzmarzly@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 9.50 – 11.20

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Łukasz Nowakowski ico_bud_b_30px 108 H ico_tel_30px 41 34-24-417 ico_mail_30px lukasn@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 08.00 – 9.30 pok. 108HB
mgr inż. Urszula Kmiecik – Sołtysiak ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px usoltysiak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 9.50 – 11.20 sala 110 HBa
mgr inż. Damian Gogolewski ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px dgogolewski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Poniedziałek nieparzysty: 8.20 – 9.50, Środa parzysta: 11.40 – 13.30
mgr inż. Piotr Maj ico_bud_b_30px 108H ico_tel_30px   ico_mail_30px pmaj@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 9.50 – 11.20

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Marek Nocuń ico_bud_b_30px 8a H ico_tel_30px 41 34-24-449 ico_mail_30px mnocun@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 15.00 – 15.50

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Mateusz Wrzochal ico_bud_b_30px  0.26 ico_tel_30px   ico_mail_30px mwrzochal@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 11.00 – 13.00

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Marek Jarema ico_bud_b_30px 108H ico_tel_30px 41 34-24-417 ico_mail_30px mjarema@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
mgr inż. Jacek Świderski ico_bud_b_30px 0.09 ico_tel_30px

41 34-24-342

41 34-24-449

ico_mail_30px swiderski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
inż. Władysław Maciejewski ico_bud_b_30px 0.24 ico_tel_30px   ico_mail_30px   Baza Beta Dorobek
mgr inż. Anna Bujarska ico_bud_b_30px 2.12 ico_tel_30px 41 34-24-434 ico_mail_30px abujarska@tu.kielce.pl    
Czesław Wójcik ico_bud_b_30px 7H ico_tel_30px 41 34-24-402 ico_mail_30px      
mgr inż. Tomasz Dobrowolski ico_bud_b_30px 8AH ico_tel_30px

41 34-24-449

41 34-24-342

ico_mail_30px t.dobrowolski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
inż. Ryszard Domagalski ico_bud_b_30px 0.26 ico_tel_30px 41 34-24-787 ico_mail_30px domagalski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek

 

Zakład Technik Wytwarzania

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera ico_bud_b_30px 2.11 ico_tel_30px 41 34-24-531 ico_mail_30px kundera@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 9.00 – 11.00

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. Władysław Szczepański ico_bud_b_30px 105s ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px wszczepanski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 10.00 – 11.30

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Jerzy Bochnia ico_bud_b_30px 2.22a ico_tel_30px 41 34-24-756 ico_mail_30px jbochnia@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 13.30 – 14.30 pok. 2.22AB
dr inż. Sławomir Błasiak ico_bud_b_30px 2.22a ico_tel_30px 41 34-24-756 ico_mail_30px sblasiak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Wtorek 12.00 – 13.00
dr inż. Marcin Graba ico_bud_b_30px 105s ico_tel_30px 41 34-24-748 ico_mail_30px mgraba@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 10.00 – 11.30

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Marta Wijas ico_bud_b_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-477 ico_mail_30px mwijas@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek: 9.50 – 11.40
mgr inż. arch.  Małgorzata Wijas ico_bud_b_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-477 ico_mail_30px wijasm@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 9.30 – 11.30
mgr inż. Jakub Kulpa ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px   ico_mail_30px jkulpa@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
mgr inż. Tomasz Kozior ico_bud_b_30px 2.16 ico_tel_30px 41 34-24-453 ico_mail_30px tkozior@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Środa 11.40 – 13.10

 

Zakład Urządzeń Mechatronicznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf  ico_bud_b_30px 4.05 ico_tel_30px 41 34-24-481 ico_mail_30px dindorf@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 13.15 – 14.00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Jakub Takosoglu ico_bud_b_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-502 ico_mail_30px qba@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 8.30 – 11.00
dr inż. Piotr Woś ico_bud_b_30px 4.07 ico_tel_30px 41 34-24-532 ico_mail_30px wos@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek parzysty 11.00 – 11.30, czwartek nieparzysty 9.30 – 10.00

 

St. wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Krzysztof Sikora ico_bud_b_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-502 ico_mail_30px ksikora@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek parzysty 8.00 – 9.30

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Łukasz Gorycki ico_bud_b_30px 0.26B ico_tel_30px   ico_mail_30px lgorycki@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Czwartek 9.50 – 11.20

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Michał Skrzyniarz ico_bud_b_30px  108H ico_tel_30px  41 34-24-417 ico_mail_30px skrzyniarzmichal@gmail.com Baza Beta Dorobek
Konsultacje: Piątek 9.50 – 11.20

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
Artur Truczka ico_bud_b_30px 4.03 ico_tel_30px 41 34-24-439 ico_mail_30px atruczka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek