Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk

 

Prodziekani

 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik
 • dr Jakub Takosoglu

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf
 • prof. dr hab. inż. Radim Farana
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki
 • prof. dr hab. inż. Koruba Zbigniew
 • prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina
 • dr hab. inż. Leszek Cedro
 • dr hab. inż. Rafał Chatys
 • dr hab. Ihor Dzioba, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz
 • dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Marek Konieczny
 • dr hab. inż. Monika Madej
 • dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Leszek Radziszewski, prof. PŚk
 • dr hab. Ihor Rokach, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. PŚk.

 

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr inż. Wojciech Depczyński
 • dr inż. Stanisław Dziechciarz
 • dr inż. Paweł Łaski
 • dr hab. inż. Renata Mola
 • dr inż. Jarosław Zwierzchowski

 

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Ewelina Sierpińska

   

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Damian Bańkowski
   

Przedstawiciele studentów

 •  Dominik Dzik
 • Magda Dziwosz 
 • Karol Januchta 
 • Bartosz Kępa
 • Angelika Krzyżyk
 • Mateusz Kwiecień
 • Maciej Szymaszek
 • Tobiasz Zarzycki

 

Zaproszeni goście

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dziadoń
 • prof. dr hab. Andrzej Radowicz
 • Przedstawiciel ZNP – dr inż. Wojciech Depczyński
 • Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” – dr inż. Krzysztof Sikora