Automatyka i robotyka
I stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

8 semestr

Specjalności:

 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
II stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
Inżynieria bezpieczeństwa
I stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

 • bezpieczeństwo pracy i transportu
 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 • przemysłowe systemy bezpieczeństwa
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

8 semestr

Specjalności:

 • bezpieczeństwo pracy i transportu
 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 • przemysłowe systemy bezpieczeństwa
Mechanika i budowa maszyn
I stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

 • eksploatacja i logistyka
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • systemy CAD/CAE
 • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • uzbrojenie i techniki informatyczne
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

8 semestr

Specjalności:

 • eksploatacja i logistyka
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • uzbrojenie i techniki informatyczne
II stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

 • eksploatacja i logistyka
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • systemy CAD/CAE
 • uzbrojenie i techniki informatyczne
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

 • eksploatacja i logistyka
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • uzbrojenie i techniki informatyczne
Transport
I stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

8 semestr

Specjalności:

 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy
II stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy
niestacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

Specjalności:

 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy
Wzornictwo przemysłowe
I stopień stacjonarne

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

7 semestr

Specjalności:

 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • projektowanie form przemysłowych