Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Dariusz Michalski ico_bud_b_30px 2.07 ico_tel_30px 41 34-24-314 ico_mail_30px michalski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: