Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Lp. Przedmiot Semestr 1
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski I       30       1
2 Repetytorium z matematyki   10 10         2
3 Algebra liniowa   15 15         3
4 Analiza matematyczna I   20 20         4
5 Statystyka   30 20       1 5
6 Fizyka   15 15         3
7 Mikroekonomia   45 30       1 5
8 Podstawy prawa   20 10       1 3
9 Technologie informacyjne       24       3
10 BHP   15           1
11 Wstęp do ochrony własności intelektualnej   4           0
12 Akademickie dobre wychowanie   5           0
 
  Razem 179 120 54 0 0 3 30
  Razem w semestrze 353
  Średnio tygodniowo 23,5
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski II       30       1
2 Analiza matematyczna II   30 20       1 5
3 Matematyka finansowa   15 15         2
4 Fizyka   15 15 15       4
5 Makroekonomia   30 20       1 5
6 Prawo gospodarcze   15 15         2
7 Materiałoznawstwo   30 10 10     1 4
8 Grafika inżynierska   15   24       3
9 Podstawy informatyki   15   24       3
10 Historia matematyki Wybór 15           1
Historia muzyki
 
  Razem 180 95 103 0 0 3 30
  Razem w semestrze 378
  Średnio tygodniowo 25,2
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski III        30       1
2 Równania różniczkowe   15 15         2
3 Logika Wybór 20 10         2
Matematyka dyskretna
4 Mechanika techniczna   15 15         3
5 Mechanika płynów i wymiana ciepła   30 15       1 4
6 Tworzywa sztuczne i kompozyty   15           1
7 Procesy produkcyjne   30           2
8 Techniki wytwarzania I   15   15       3
9 Techniki wytwarzania II   15   15       3
10 Rachunkowość   30 15       1 4
11 W-F       30       1
12 Informatyka – programowanie Visual Basic Wybór 15   24     1 4
Informatyka – programowanie Android
13 Historia myśli ekonomicznej Wybór 15           1
Historia techniki
 
  Razem 215 100 84 0 0 3 31
  Razem w semestrze 399
  Średnio tygodniowo 26,6
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 4
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski IV       30     1 2
2 Mechanika   15 15         2
3 Wytrzymałość materiałów   30 15       1 4
4 Rachunkowość komputerowa       24       2
5 Metrologia   20 10 15       4
6 Ekologia i zarządzanie środowiskiem   20     10     2
7 Finanse   30 15       1 4
8 Podstawy zarządzania   30 15       1 4
9 Bazy danych   15   24       3
10 Ochrona własności intelektualnej   15           1
11 W-F     30         1
12 Etyka działalności gospodarczej Wybór 15   15       2
Negocjacje
 
  Razem 190 100 108 10 0 4 31
  Razem w semestrze 408
  Średnio tygodniowo 27,2
  Liczba egzaminów 4
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski spec. I Wybór      30       2
2 Laboratorium z wytrzymałości materiałów       15       1
3 Zarządzanie jakością   30           2
4 Podstawy recyklingu   20     10     2
5 Projektowanie inżynierskie   30     15     4
6 Podstawy marketingu   30 15       1 4
7 Zarządzanie produkcją   30 15       1 4
8 Języki programowania – C++ Wybór 15   24       3
Języki programowania – Delphi
9 Innowacje w technice Wybór 15           1
Transfer technologii
10 Badania operacyjne   15 15         3
11 Przedmioty w ramach specjalności           45 1 4
 
  Razem 185 45 69 25 45 3 30
  Razem w semestrze 369
  Średnio tygodniowo 24,6
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski spec. II Wybór      30       2
2 Komputerowe wspomaganie prac inż.   15   15       3
3 Podstawy miernictwa elektrycznego   15   15       3
4 Podstawy automatyzacji   30 15       1 4
5 Laboratorium podstaw automatyzacji       15       1
6 Logistyka   15 15       1 3
7 Zarządzanie usługami   15 15         2
8 Rachunek kosztów dla inżynierów   15 30       1 5
9 Podstawy metodologii badań naukowych   15           1
10 Przedmioty do wyboru    15           1
11 Przedmioty w ramach specjalności           75 1 5
12 Akademickie dobre wychowanie   15           1
 
  Razem 150 75 75 0 75 4 31
  Razem w semestrze 375
  Średnio tygodniowo 25
  Liczba egzaminów 4
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Przedmioty w ramach specjalności           90   6
2 Przedmioty do wyboru   15           1
3 Przedmioty do wyboru w jęz. angielskim   15           1
4 Seminarium i Projekt dyplomowy         30     18
  Praktyka 4 tyg.             4
 
  Razem 30 0 0 30 90 0 30
  Razem w semestrze 150
  Średnio tygodniowo 10
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 30
 
  Łącznie 1129 535 493 65 210 20 213
2432

Specjalność: Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Projektowanie relacyjnych baz danych   15   10     1 2
2 Algorytmy i struktury danych   10   10       2
 
  Razem 25 0 20 0 0 1 4
  Razem w semestrze 45
  Średnio tygodniowo 3
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Programowanie obiektowe w środowisku graficznym   15   30     1 3
2 Application of numerical methods in mechanics       15       1
3 Metody dyskretnej analizy konstrukcji   15           1
 
  Razem 30 0 45 0 0 1 5
  Razem w semestrze 75
  Średnio tygodniowo 5
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 5

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Sieci i systemy operacyjne   15   15       2
2 Technologie internetowe   15   15       2
8 Grafika komputerowa Wybór 15   15       2
Sprzęt komputerowy
 
  Razem 45 0 45 0 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Zarządzanie produkcją i innowacjami

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Modelowanie w inżynierii produkcji   15   15     1 3
2 Dokumentacja technologiczna         15     1
 
  Razem 15 0 15 15 0 1 4
  Razem w semestrze 45
  Średnio tygodniowo 3
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Prototypowanie nowych wyrobów   15     15     2
2 Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie   15     15   1 2
3 Some aspects of materials strength   15           1
 
  Razem 45 0 0 30 0 1 5
  Razem w semestrze 75
  Średnio tygodniowo 5
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 5

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Przedsiębiorczość technologiczna   10     20     2
2 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją   15   15       2
3 Inżynieria proekologiczna   15     15     2
 
  Razem 40 0 15 35 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Technologie produkcyjne

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Projektowanie procesów obróbki plastycznej   10     20     2
2 Obrabiarki sterowane numerycznie   15         1 2
 
  Razem 25 0 0 20 0 1 4
  Razem w semestrze 45
  Średnio tygodniowo 3
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Serwis maszyn   15 15       1 2
2 Maszyny do obróbki plastycznej       15       1
3 Nowoczesne technologie produkcyjne   15           1
4 Obrabiarki sterowane numerycznie       15       1
 
  Razem 30 15 30 0 0 1 5
  Razem w semestrze 75
  Średnio tygodniowo 5
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 5

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Metody kształtowania wyrobów metalowych     15         1
2 Konstrukcje spawane i zgrzewane   15   15       2
3 Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni   15   15       2
4 Thermal spray technologies   15           1
 
  Razem 45 15 30 0 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Matematyczne modelowanie produkcji

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Doskonalenie jakości procesów produkcyjnych   15   15     1 2
2 Komputerowa analiza danych       15       2
 
  Razem 15 0 30 0 0 1 4
  Razem w semestrze 45
  Średnio tygodniowo 3
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Techniki obliczeniowe w zagadnieniach inżynierskich   15 30       1 3
2 Modelowanie w zagadnieniach techniki   15     15     2
 
  Razem 30 30 0 15 0 1 5
  Razem w semestrze 75
  Średnio tygodniowo 5
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 5

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Differential equations in mechanical systems   15           1
2 Teoria zderzeń   15           1
3 Zagadnienia odwrotne w praktyce inżynierskiej   15     15     2
4 Analiza procesów dynamicznych   15 15         2
 
  Razem 60 15 0 15 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw   20 10       1 2
2 Modelowanie w inżynierii produkcji   15   15       2
 
  Razem 35 10 15 0 0 1 4
  Razem w semestrze 60
  Średnio tygodniowo 4
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie   15     15     2
2 Zarządzanie zasobami ludzkimi   15 15       1 3
 
  Razem 30 15 0 15 0 1 5
  Razem w semestrze 60
  Średnio tygodniowo 4
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 5

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Przedsiębiorczość technologiczna   10     20     2
3 Investment Projects Appraisal Wybór 15           1
The Firm in the Competitive Market
3 Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych         15     1
4 Zarządzanie marketingowe i badania rynku   15 15         2
 
  Razem 40 15 0 35 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 1      30   1
2 Repetytorium z matematyki 10 10     2
3 Algebra liniowa 15 15     3
4 Analiza matematyczna 1 20 20     4
5 Statystyka 30 Egzamin 20     5
6 Fizyka 15 15     3
7 Mikroekonomia 45 Egzamin  30     5
8 Podstawy prawa 20 Egzamin 10     3
9 Technologie informacyjne     24   3
10 BHP 15       1
11 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
12 Akademickie dobre wychowanie 5       0
 
  Razem 179 120 54 0 30
174
353

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 2      30   1
2 Analiza matematyczna 2 30 Egzamin  20     5
3 Matematyki finansowa 15 15     2
4 Fizyka 15  15  15   4
5 Makroekonomia 30 Egzamin 20     5
6 Prawo gospodarcze 15 15     2
7 Materiałoznawstwo 30 Egzamin 10 10   4
8 Grafika inżynierska 15   24   3
9 Podstawy informatyki 15   24   3
10 Wybór 1

Historia matematyki

15  
 

  
   
Historia muzyki 15      
 
  Razem 180 95 103 0 30
198
378

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 3     30   1
2 Równania różniczkowe 15 15     2
3 Logika 20 Wybór 10     2
Matematyka dyskretna
4 Mechanika techniczna 15 15     3
5 Mechanika płynów i wymiany ciepła 30 Egzamin 15     4
6 Tworzywa sztuczne i kompozyty 15       1
7 Procesy produkcyjne 30       2
8 Techniki wytwarzania 1 15   15   3
9 Techniki wytwarzania 2 15   15   3
10 Rachunkowość 30 Egzamin 15     4
11 WF   30     1
12 Wybór 4
Informatyka – programowanie Visual Basic 15 Egzamin   24  
Informatyka – programowanie Android 15 Egzamin   24  
13 Wybór 1
Historia myśli ekonomicznej 15      
Historia techniki 15      
 
  Razem 215 100 84   31
184
399

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 4     30 Egzamin   2
2 Mechanika 15 15     2
3 Wytrzymałość materiałów 30 Egzamin 15     4
4 Rachunkowość komputerowa     24   2
5 Metrologia 20 10 15   4
6 Ekologia i zarządzanie środowiskiem 20     10 2
7 Finanse 30 Egzamin 15     4
8 Podstawy zarządzania 30 Egzamin 15     4
9 Bazy danych 15   24   3
10 Ochrona własności intelektualnej 15       1
11 WF   30     1
12 Wybór 2
Etyka działalności gospodarczej 15   15  
Negocjacje 15   15  
 
  Razem 190 100 108 10 31
318
408

 

tr>

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski spec. 1     30 Wybór   2
2 Laboratrium z wytrzymałości materiałów     15   1
3 Zarządzanie jakością 30       2
4 Podstawy recyklingu 20     10 2
5 Projektowanie inżynierskie 30     15 4
6 Podstawy marketingu 30 Egzamin 15     4
7 Zarządzanie produkcją 30 Egzamin 15     4
8 Wybór 3
Języki programowania – C++ 15   24  
Języki programowania -Delphi 15   24  
9 Wybór 1
Innowacje w technice 15      
Transfer technologii 15      
10 Badania operacyjne 15 15     3
11 Przedmioty w ramach specjalności 45 4
 
  Razem 185 45 69 25 30
139
369
 
specjalność Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
1 Projektowanie relacyjnych baz danych 15 Egzamin   10   2
2 Algorytmy i struktury danych 10   10   2
 
  Razem 25 0 20 0 4
20
45
 
specjalność Zarządzanie produkcją i innowacjami
1 Modelowanie w inżynierii produkcji 15 Egzamin   15   3
2 Dokumentacja technologiczna       15 1
 
  Razem 15 0 15 15 4
30
45
 
specjalność Technologie produkcyjne
1 Projektowanie procesów obróbki plastycznej 10     20 2
2 Obrabiarki sterowane numerycznie 15 Egzamin       2
 
  Razem 25 0 0 20 4
20
45
 
specjalność Matematyczne modelowanie produkcji
1 Doskonalenie jakości procesów produkcyjnych 15 Egzamin   15   2
2 Komputerowa analiza danych     15   2
 
  Razem 15 0 30 0 4
30
45
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 20 Egzamin 10     2
2 Modelowanie w inżynierii produkcji 15   15   2
 
  Razem 35 10 15 0 4
25
60

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski spec. II     30 Wybór   2
2 Komputerowe wspomaganie prac inż. 15   15   3
3 Podstawy miernictwa elektrycznego 15   15   3
4 Podstawy automatyzacji 30 Egzamin 15     4
5 Laboratorium podstaw automatyzacji     15   1
6 Logistyka 15 Egzamin 15     3
7 Zarządzanie usługami 15 15     2
8 Rachunek kosztów dla inżyniera 15 Egzamin 30     5
9 Przedmioty do wyboru – wprowadzenie do projektu dyplomowego 10     5 1
10 Przedmioty do wyboru 15       1
11 Przedmioty w ramach specjalności 75 5
12 Akademickie dobre wychowanie 15 1
 
  Razem 145 75 75 5 31
155
375
 
specjalność Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
1 Programowanie obiektowe w środowisku graficznym 15 Egzamin   30   3
2 Application of numerical methods in mechanics     15   1
3 Metody dyskretnej analizy konstrukcji 15       1
 
  Razem 30 0 45 0 5
45
75
 
specjalność Zarządzanie produkcją i innowacjami
1 Prototypowanie nowych wyrobów 15     15 2
2 Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie 15 Egzamin     15 2
3 Some aspects of materials strength 15       1
 
  Razem 45 0 0 30 4
30
75
 
specjalność Technologie produkcyjne
1 Serwis maszyn 15 Egzamin 15     2
2 Maszyny do obróbki plastycznej     15   1
3 Nowoczesne technologie produkcyjne 15       1
4 Obrabiarki sterowane numerycznie     15   1
 
  Razem 30 15 30 0 5
45
75
 
specjalność Matematyczne modelowanie produkcji
1 Techniki obliczeniowe w zagadnieniach inżynierskich 15 Egzamin 30     3
2 Modelowanie w zagadnieniach techniki 15     15 2
 
  Razem 30 30 0 15 5
45
75
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
1 Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie 15     15 2
2 Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 Egzamin 15     3
 
  Razem 30 15 0 15 5
30
60

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmioty w ramach specjalności 90 6
2 Przedmioty do wyboru 15       1
3 Przedmioty do wyboru w jęz. angielskim 15       1
4 Seminarium i projekt dyplomowy       30 18
  Praktyka 4 tyg. = 160 4
 
  Razem 30 0 0 30 30
30
150
 
specjalność Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
1 Sieci i systemy operacyjne 15   15   2
2 Technologie internetowe 15   15   2
3 Wybór 2
Grafika komputerowa 15   15  
Sprzęt komputerowy 15   15  
 
  Razem 45 0 45 0 6
45
90
 
specjalność Zarządzanie produkcją i innowacjami
1 Przedsiębiorczość technologiczna  10     20 2
2 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją 15   15   2
3 Inżynieria proekologiczna 15     15 2
 
  Razem 40 0 15 35 6
50
90
 
specjalność Technologie produkcyjne
1 Metody kształtowania wyrobów metalowych   15     1
2 Konstrukcji spawane i zgrzewane 15   15   2
3 Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni 15   15   2
4 Thermal spray technologies 15       1
 
  Razem 45 15 30 0 4
45
90
 
specjalność Matematyczne modelowanie produkcji
1 Differential equations in  mechanical systems 15       1
2 Teoria zderzeń 15       1
3 Zagadnienia odwrotne w praktyce inżynierskiej 15     15 2
4 Analiza procesów dynamicznych 15 15     2
 
  Razem 60 15 0 15 6
30
90
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
1 Przedsiębiorczość technologiczna 10     20 2
2 Investment Projects Appraisal 15 Wybór       1
The Firm in the Competitive Market
3 Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych       15 1
4 Zarządzanie marketingowe i badania rynku 15 15     2
 
  Razem 40 15 0 35 6
50
90

 

Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia stacjonarne drugiego stopnia

Lp. Przedmiot Semestr 1
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Zarządzanie strategiczne   15 15   15   1 4
2 Organizacja systemów produkcyjnych   15 20       1 4
3 Zintegrowane systemy zarządzania   15     15     2
4 Informatyczne systemy zarządzania produkcją   10   15       2
5 Ekonometria i prognozowanie   20     15   1 4
6 Elementy projektowania inżynierskiego   15   15       2
7 Zintegrowane systemy wytwarzania   15   15       2
8 Technologie laserowe i plazmowe Wybór 15   10       2
Zastosowanie robotów
9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych   15   15       2
10 Zarządzanie projektem   15     15     3
11 Matematyka stosowana Wybór 10     20     3
Ekonomia menedżerska
12 W-F     15         1
 
  Razem 160 50 70 80 0 3 31
  Razem w semestrze 360
  Średnio tygodniowo 24,0
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Zarządzanie innowacjami   15     15      2
2 Zarządzanie rozwojem organizacji   15     15     2
3 Symulacje w przedsiębiorstwie   15           1
4 Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą   30   15 15   1 4
5 Fizyka inżynierska   15   15       2
6 Zagadnienia optymalizacji   15     15     2
7 Praca przejściowa z zagadnień technicznych         45     2
8 Zarządzanie własnością intelektualną     15         1
9 Przedmioty w ramach specjalności           120 2 14
10 Metodologia badań naukowych   15           1
 
  Razem 120 15 30 105 120 3 31
  Razem w semestrze 390
  Średnio tygodniowo 26,0
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Przedmioty do wyboru   15           1
1A Przedmioty do wyboru   15           1
2 J. angielski specjalistyczny       15     1 1
3 Przedmioty do wyboru w jęz.angielskim   15           1
4 Przedmioty w ramach specjalności           90   6
5 Seminarium i praca dyplomowa           30 1 20
 
  Razem 45 0 15 0 120 2 30
  Razem w semestrze 180
  Średnio tygodniowo 12,0
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 30
 
  Łącznie 325 65 115 185 240 8 92
930

 

Specjalność: Inżynieria zarządzania

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Inżynieria jakości   15     15   1 4
2 Maszyny przepływowe w zakładach produkcyjnych   15           2
3 Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych   15   15     1 3
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim   10   20       3
5 Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim   15           2
 
  Razem 70 0 35 15 0 2 14
  Razem w semestrze 120
  Średnio tygodniowo 8
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 14

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Komercjalizacja nowych produktów   10     20   1 2
2 Elementy wzornictwa przemysłowego   15   15       2
3 Controlling operacyjny   15     15     2
 
  Razem 40 0 15 35 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem   15 15       1 4
2 Planowanie finansowe   20   10       3
3 Inżynieria jakości   15     15   1 4
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim   10   20       3
 
  Razem 60 15 30 15 0 2 14
  Razem w semestrze 120
  Średnio tygodniowo 8
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 14

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Inżynieria finansowa   10     20     2
2 Financial Intermediation   15           1
3 Controlling operacyjny   15           1
4 Urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych   10     20     2
 
  Razem 50 0 0 40 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Zaawansowane techniki programowania   15   30     1 6
2 Programowanie serwisów internetowychs   15   15       4
3 Przedmioty w ramach ścieżek dyplomowania           45   4
 
  Razem 30 0 45 0 45 1 14
  Razem w semestrze 120
  Średnio tygodniowo 8
  Liczba egzaminów 1
  Punkty ECTS 14

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Knowledge discovery in databases       15       1
2 Modelowanie i prognozowanie komputerowe (SAS)   15           1
3 Przedmioty w ramach ścieżek           60   4
 
  Razem 15 0 15 0 60 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Ścieżka 1

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Mechanika techniczna ciała stałego   15 30       1 4
 
  Razem 15 30 0 0 0 1 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Nowe technologie baz danych ORACLE   15   15       2
2 Komputerowa analiza konstrukcji   15     15     2
 
  Razem 30 0 15 15 0 0 4

Ścieżka 2

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Programowanie Internetowych aplikacji bazodanowych w j. JAVA   15     30   1 4
 
  Razem 15 0 0 30 0 1 4

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Sieci systemy operacyjne II   15   15       2
2 Nowe technologie baz danych – ORACLE/
Programowanie baz danych – CBilder
  15   15       2
 
  Razem 30 0 30 0 0 0 4

Specjalność: Zarządzanie łańcuchem dostaw

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw   30     15   1 5
2 Modelowanie procesów logistycznych   10   20       3
3 Gospodarka magazynowa   15     15   1 4
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim       15       2
 
  Razem 55 0 35 30 0 2 14
  Razem w semestrze 120
  Średnio tygodniowo 8
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 14

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Strategie łańcuchów dostaw   15     15     2
2 GIS w logistyce   15   15       2
3 Komercjalizacja nowych produktów   10     20     2
 
  Razem 40 0 15 35 0 0 6
  Razem w semestrze 90
  Średnio tygodniowo 6
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

 

studia stacjonarne drugiego stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie strategiczne 15 Egzamin 15   15 4
2 Organizacja systemów produkcyjnych 15 Egzamin 20     4
3 Zintegrowane systemy zarządzania 15     15 2
4 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 10   15   2
5 Ekonometria i prognozowanie 20 Egzamin     15 4
6 Elementy projektowania inżynierskiego 15   15   2
7 Zintegrowane systemy wytwarzania 15   15   2
8 Wybór 2
Technologie laserowe i plazmowe 15   10  
Zastosowanie robotów 15   10  
9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych 15   15   2
10 Zarządzanie projektem 15     15 3
10 Wybór 3
Matematyka stosowana 10     20
Ekonomia menedżerska 10     20
 
  Razem 160 35 70 80 30
185
345

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie innowacjami 15     15 2
2 Zarządzanie rozwojem organizacji 15     15 2
3 Symulacje w przedsiębiorstwie 15       1
4 Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą 30 Egzamin   15 15 4
5 Fizyka inżynierska 15   15   2
6 Zagadnienia optymalizacji 15     15 2
7 Praca przejściowa z zagadnień technicznych       45 2
8 Zarządzanie własnością intelektualną   15     1
9 Przedmioty w ramach specjalności 120 14
 
  Razem 105 15 30 105 30
150
375
 
specjalność Inżynieria zarządzania
1 Inżynieria jakości 15 Egzamin     15 4
2 Maszyny przepływowe w zakładach produkcyjnych  15       2
3 Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych 15 Egzamin   15   3
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim 10   20   3
5 Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim 15       2
 
  Razem 70 0 35 15 14
50
120
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
1 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 15 Egzamin 15     4
2 Planowanie finansowe 20   10   3
3 Inżynieria jakości 15 Egzamin     15 4
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim 10   20   3
 
  Razem 60 15 30 15 14
60
120
 
specjalność Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
1 Zaawansowane techniki programowania 15 Egzamin   30   6
2 Programowanie serwisów internetowych 15   15   4
3 Przedmioty w ramach ścieżek dyplomowania* 45 4
 
  Razem 30 0 45   14
45
120

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmioty do wyboru 15       1
2 Przedmioty do wyboru 15       1
3 J. angielski specjalistyczny     15 Egzamin   1
4 Przedmioty do wyboru w jęz.angielskim 15       1
5 Przedmioty w ramach specjalności 90 6
6 Seminarium i praca dyplomowa       30 Egzamin 20
 
  Razem 45 0 15 30 30
45
180
 
specjalność Inżynieria zarządzania
1 Komercjalizacja nowych produktów 10     20 2
2 Elementy wzornictwa przemysłowego 15   15   2
3 Controlling operacyjny 15     15 2
 
  Razem 40 0 15 35 6
50
90
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
1 Inżynieria finansowa 10     20 2
2 Financial intermediation 15       1
3 Controlling operacyjny 15       1
4 Urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych 10     20 2
 
  Razem 50 0 0 40 6
40
90
 
specjalność Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
1 Knowledge discovery in databases     15   1
2 Modelowanie i prognozowanie komputerowe (SAS) 15       1
3 Przedmioty w ramach ścieżek* 60 4
 
  Razem 15 0 15 0 6
15
90

*Przedmioty w ramach ścieżek dla specjalności Informatyka w zarzadzaniu i modelowaniu

 

Ścieżka 1

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Mechanika techniczna ciała stałego 15 Egzamin 30     4
 
  Razem 15 30 0 0 4
30
45
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Nowe technologie baz danych ORACLE 15   15   2
2 Komputerowa analiza konstrukcji 15     15 2
 
  Razem

30

0 15 15 4
30
60

 

Ścieżka 2

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Programowanie Internetowych aplikacji bazodanowych w j. JAVA  15 Egzamin     30 4
 
  Razem 15 0 0 30 4
30
45
Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Sieci systemy operacyjne II 15   15   2
2 Wybór 2
Nowe technologie baz danych – ORACLE 15   15  
Programowanie baz danych – CBilder 15   15  
 
  Razem

30

0 30 0 4
30
60

 

Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Lp. Przedmiot Semestr 1
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski I       20       1
2 Repetytorium z matematyki   8 8         2
3 Algebra liniowa   10 12         3
4 Analiza matematyczna I   14 12         4
5 Statystyka   14 6   8   1 5
6 Fizyka   12 8         3
7 Mikroekonomia   20 8       1 5
8 Podstawy prawa   12 6       1 3
9 Technologie informacyjne       12       3
10 BHP   15           1
11 Wstęp do ochrony własności intelektualnej   4           0
12 Akademickie dobre wychowanie   3           0
 
  Razem 112 60 32 8 0 3 30
  Razem w semestrze 212
  Średnio tygodniowo 14,1
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski II       20       1
2 Analiza matematyczna II   14 14       1 5
3 Matematyka finansowa   15           2
4 Fizyka   12   8       4
5 Makroekonomia   22 14       1 5
6 Prawo gospodarcze   9 9         2
7 Materiałoznawstwo I   18   14     1 4
8 Grafika inżynierska   9   12       3
9 Podstawy informatyki   9   12       3
10 Historia matematyki/Historia muzyki   15           1
 
  Razem 123 37 66 0 0 3 30
  Razem w semestrze 226
  Średnio tygodniowo 15,1
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski III        20       1
2 Równania różniczkowe   14           2
3 Logika Wybór 8 8         2
Matematyka dyskretna
4 Mechanika techniczna   9 9         3
5 Mechanika płynów i wymiana ciepła   12 12       1 4
6 Tworzywa sztuczne i kompozyty   9           1
7 Procesy produkcyjne   12           2
8 Techniki wytwarzania I   10   12       3
9 Techniki wytwarzania II   10   12       3
10 Rachunkowość   14 12       1 4
11 Informatyka – programowanie Visual Basic Wybór 12   12     1 4
Informatyka – programowanie Android
12 Historia myśli ekonomicznej Wybór 15           1
Historia techniki
13 Kultura fizyczna     18         1
 
  Razem 125 59 56 0 0 3 31
  Razem w semestrze 240
  Średnio tygodniowo 16
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 4
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski IV       20       2
2 Mechanika   9 9         2
3 Wytrzymałość materiałów   18 9       1 4
4 Rachunkowość komputerowa       16       2
5 Metrologia   12 6 9       4
6 Ekologia i zarządzanie środowiskiem   12     6     2
7 Finanse   15 9       1 4
8 Podstawy zarządzania   15 9       1 4
9 Bazy danych   10   12       3
10 Ochrona własności intelektualnej   15           1
11 Etyka działalności gospodarczej Wybór 6   8       2
Negocjacje
12 Kultura fizyczna     18         1
 
  Razem 112 60 65 6 0 3 31
  Razem w semestrze 243
  Średnio tygodniowo 16,2
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

Specjalność: Zarządzanie produkcją i innowacjami

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski V        20     1 2
2 Laboratorium z wytrzymałości materiałów       10       1
3 Zarządzanie jakością   18           2
4 Podstawy recyklingu   10     8     2
5 Projektowanie inżynierskie   12     14     4
6 Podstawy marketingu   16 10       1 4
7 Zarządzanie produkcją   16     10   1 4
8 Języki programowania C++ Wybór 10   12       3
Języki programowania Delphi
9 Innowacje w technice Wybór 10           1
Transfer technologii
10 Badania operacyjne   8 10         3
11 Modelowanie w inżynierii produkcji   7   10     1 3
12 Dokumentacja technologiczna         10     1
 
  Razem 107 20 52 42 0 4 30
  Razem w semestrze 221
  Średnio tygodniowo 14,73
  Liczba egzaminów 4
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski specjalistyczny I        24       2
2 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich   8   10       3
3 Podstawy automatyzacji   18 10       1 4
4 Laboratorium podstaw automatyzacji       10       1
5 Logistyka   10 8       1 3
6 Zarządzanie usługami   10 8         2
7 Rachunek kosztów dla inżynierów   10 18       1 5
8 Podstawy metodologii badań naukowych   9           1
9 Przedmioty do wyboru   15           1
10 Przedmioty do wyboru   15           2
11 Przedmioty do wyboru w języku angielskim   15           1
12 Prototypowanie nowych wyrobów         10     2
13 Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie   10     10   1 3
 
  Razem 120 44 44 20 0 4 30
  Razem w semestrze 228
  Średnio tygodniowo 15,2
  Liczba egzaminów 4
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski specjalistyczny II       24       2
2 Seminarium i projekt dyplomowy         30     18
3 Praktyka 4 tyg.             4
4 Przedsiębiorczość technologiczna   6     12     2
5 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją   8   10       2
6 Inżynieria proekologiczna   8     10     2
7 Akademickie dobre wychowanie   10           1
 
  Razem 32 0 34 52 0 0 31
  Razem w semestrze 118
  Średnio tygodniowo 7,9
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 31
 
  Łącznie 731 280 349 128 0 20 213
1488

Specjalność: Technologie produkcyjne

Lp. Przedmiot Semestr 5
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski V       20     1 2
2 Laboratorium z wytrzymałości materiałów       10       1
3 Zarządzanie jakością   18           2
4 Podstawy recyklingu   8     10     2
5 Projektowanie inżynierskie   10     16     4
6 Podstawy marketingu   14 12       1 4
7 Zarządzanie produkcją   14     12   1 4
8 Języki programowania C++ Wybór 8   14       3
Języki programowania Delphi
9 Innowacje w technice Wybór 10           1
Transfer technologii
10 Badania operacyjne   8 10         3
11 Projektowanie procesów obróbki plastycznej   6     6     2
12 Obrabiarki sterowane numerycznie   15         1 2
 
  Razem 111 22 44 44 0 4 30
  Razem w semestrze 221
  Średnio tygodniowo 14,73
  Liczba egzaminów 4
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 6
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski specjalistyczny I        24       2
2 Komputerowe wspomaganie prac inż.   8   10       3
3 Podstawy automatyzacji   18 10       1 4
4 Laboratorium podstaw automatyzacji       10       1
5 Logistyka   10 8       1 3
6 Zarządzanie usługami   10 8         2
7 Rachunek kosztów dla inżynierów   10 18       1 5
8 Podstawy metodologii badań naukowych   9           1
9 Przedmioty do wyboru   15           1
10 Przedmioty do wyboru   15           2
11 Serwis maszyn   8 10       1 3
12 Maszyny do obróbki plastycznej       9       1
13 Obrabiarki sterowane numerycznie       9       1
14 Nowoczesne technologie produkcyjne   9           1
 
  Razem 112 54 62 0 0 4 30
  Razem w semestrze 228
  Średnio tygodniowo 15,2
  Liczba egzaminów 4
  Punkty ECTS 30

 

Lp. Przedmiot Semestr 7
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Język angielski specjalistyczny II       24       2
2 Seminarium i projekt dyplomowy         30     18
3 Praktyka 4 tyg.             4
4 Metody kształtowania wyrobów metalowych     8         1
5 Konstrukcje spawane i zgrzewane   8   10       2
6 Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni   8   10       4
7 Thermal spray technologies   10           1
7 Akademickie dobre wychowanie   10           1
 
  Razem 36 8 44 30 0 0 31
  Razem w semestrze 118
  Średnio tygodniowo 7,9
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 31
 
  Łącznie 731 300 369 88 0 20 213
1488

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 1     20   1
2 Repetytorium z matematyki 8 8     2
3 Algebra liniowa 10 12     3
4 Analiza matematyczna 1 14 12     4
5 Statystyka 14 Egzamin 6   8 5
6 Fizyka 12 8     3
7 Mikroekonomia 20 Egzamin 8     5
8 Podstawy prawa 12 Egzamin 6     3
9 Technologie informacyjne     12   3
10 BHP 15       1
11 Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4       0
12 Akademickie dobre wychowanie 3       0
 
  Razem 112 60 32 8 30
100
212

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 2     20   1
2 Analiza matematyczna 2 14 Egzamin 14     5
3 Matematyka finansowa 15       2
4 Fizyka 12   8   4
5 Makroekonomia 22 Egzamin 14     5
6 Prawo gospodarcze 9 9     2
7 Materiałoznawstwo 18 Egzamin   14   4
8 Grafika inżynierska 9   12   3
9 Podstawy informatyki 9   12   3
10 Historia matematyki lub Historia muzyki 15       1
 
  Razem 123 37 60 0 30
103
226

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 3     20   1
2 Równania różniczkowe 14       2
3 Logika lub Matematyka dyskretna 8 8     2
4 Mechanika techniczna 9 9     3
5 Mechanika płynów i wymiana ciepła 12 Egzamin 12     4
6 Tworzywa sztuczne i kompozyty 9       1
7 Procesy produkcyjne 12       2
8 Techniki wytwarzania 1 10   12   3
9 Techniki wytwarzania 2 10   12   3
10 Rachunkowość 14 Egzamin 12     4
11 Wybór 4
Informatyka – programowanie Visual Basic 12 Egzamin   12  
Informatyka – programowanie Android 12 Egzamin   12  
12 Wybór 1
Historia myśli ekonomicznej 15      
Historia techniki 15      
 
  Razem 125 41 56 0 30
97
222

 

Lp. Przedmioty Semestr IV
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski 4     20   2
2 Mechanika 9 9     2
3 Wytrzymałość materiałów 18 Egzamin 9     4
4 Rachunkowość komputerowa     16   2
5 Metrologia 12 6 9   4
6 Ekologia i zarządzanie środowiskiem 12     6 2
7 Finanse 15 Egzamin 9     4
8 Podstawy zarządzania 15 Egzamin 9     4
9 Bazy danych 10   12   3
10 Ochrona własności intelektualnej 15       1
11 Wybór 2
Etyka działalności gospodarczej 6   8  
Negocjacje 6   8  
 
  Razem 112 42 65 6 30
113
225

 

Lp. Przedmioty Semestr V
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski     20 Egzamin   2
2 Laboratrium z wytrzymałości materiałów     10   1
3 Zarządzanie jakością 18       2
4 Wybór 1
Innowacje w technice 10      
Transfer technologii 10      
5 Badania operacyjne 8 10     3
 
  Razem 36 10 30 0 9
40
76
 
specjalność Zarządzanie produkcją i innowacjami
6 Podstawy recyklingu 10     8 2
7 Projektowanie inżynierskie 12     14 4
8 Podstawy marketingu 16 Egzamin 10     4
9 Zarządzanie produkcją 16 Egzamin     10 4
10 Wybór 3
Języki programowania – C++ 10   12  
Języki programowania – Delphi 10   12  
11 Modelowanie w inżynierii produkcji 7 Egzamin   10   3
12 Dokumentacja technologiczna       10 1
 
  Razem 71 10 22 42 21
74
145
 
specjalność Technologie produkcyjne
6 Podstawy recyklingu 8     10 2
7 Projektowanie inżynierskie 10     16 4
8 Podstawy marketingu 14 Egzamin 12     4
9 Zarządzanie produkcją 14 Egzamin     12 4
10 Wybór 3
Języki programowania – C++ 8   14  
Języki programowania – Delphi 8   14  
11 Projektowanie procesow obróbki plastycznej 6     6 2
12 Obrabiarki sterowane numerycznie 15 Egzamin       2
 
  Razem 75 12 14 44 21
70
145

 

Lp. Przedmioty Semestr VI
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Język angielski spec. 1     24   2
2 Komputerowe wspomaganie prac inż. 8   10   3
3 Podstawy automatyzacji 18 Egzamin 10     4
4 Laboratorium podstaw automatyzacji     10   1
5 Logistyka 10 Egzamin 8     3
6 Zarządzanie usługami 10 8     2
7 Rachunek kosztów dla inżynierów 10 Egzamin 18     5
8 Przedmioty do wyboru – wprowadzenie do projektu dyplomowego 10     5 3
9 Przedmioty do wyboru 15       1
 
  Razem 81 44 44 5 24
93
174
 
specjalność Zarządzanie produkcją i innowacjami
10 Przedmioty do wyboru w języku ang. 15       1
11 Prototypowanie nowych wyrobów       10 2
12 Rozwój wyrobów w przedsiębiorstwie 10 Egzamin     10 3
 
  Razem 25 0 0 20 6
20
45
 
specjalność Technologie produkcyjne
10 Serwis maszyn 8 Egzamin 10     3
11 Maszyny do obróbli plastycznej     9   1
12 Obrabiarki sterowane numerycznie     9   1
13 Nowoczesne technologie produkcyjne 9       1
 
  Razem 17 10 18 0 6
28
45

 

Lp. Przedmioty Semestr VII
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmioty do wyboru 15       2
2 Język angielski spec. 2     24   2
3 Seminarium i praca dyplomowa       30 18
4 Akademickie dobre wychowanie 10       1
5 Praktyka 4 tyg. 4
 
  Razem 25 0 24 30 27
54
79
 
specjalność Zarządzanie produkcją i innowacjami
5 Przedsiębiorczość technologiczna 6     12 2
6 Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją 8   10   2
7 Inżynieria proekologiczna 8     10 2
 
  Razem 22 0 10 22 6
32
54
 
specjalność Technologie produkcyjne
11 Metody kształtowania wyrobów metalowych   8     1
12 Konstrukcje spawane i zgrzewane 8   10   2
13 Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni 8   10   2
14 Thermal spray technologies 10       1
 
  Razem 26 8 20 0 6
28
54

 

Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Lp. Przedmiot Semestr 1
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Zarządzanie strategiczne   9     18   1 4
2 Organizacja systemów produkcyjnych   9     12   1 4
3 Zintegrowane systemy zarządzania   8     10     2
4 Informatyczne systemy zarządzania produkcją   6   6       2
5 Ekonometria i prognozowanie   12     9   1 4
6 Elementy projektowania inżynierskiego   8   10       2
7 Zintegrowane systemy wytwarzania   9   9       2
8 Technologie laserowe i plazmowe Wybór 9   9       2
Zastosowanie robotów
9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych   9   9       2
10 Zarządzanie projektem   8     10     3
11 Matematyka stosowana Wybór 6     12     3
Ekonomia menedżerska
12 Kultura fizyczna     9         1
 
  Razem 93 9 43 71 0 3 31
  Razem w semestrze 216
  Średnio tygodniowo 14,4
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Zarządzanie innowacjami   9     9      2
2 Zarządzanie rozwojem organizacji   9     9     2
3 Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą   18   9 9   1 4
4 Fizyka inżynierska Wybór     15       2
Symulacje w przedsiębiorstwie
5 Przedmiot do wyboru (HES)   15           1
6 Zagadnienia optymalizacji   9     9     3
7 Praca przejściowa z zagadnień technicznych         21     3
8 Zarządzanie własnością intelektualną   15           1
9 Przedmioty w ramach specjalności           69 2 12
10 Metodologia badań naukowych   9           1
 
  Razem 84 0 24 57 69 3 31
  Razem w semestrze 234
  Średnio tygodniowo 15,6
  Liczba egzaminów 3
  Punkty ECTS 31

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Przedmioty do wyboru   10           1
2 J. angielski specjalistyczny       30     1 3
3 Seminarium i praca dyplomowa           30 1 20
4 Przedmioty w ramach specjalności           57   6
 
  Razem 10 0 30 0 87 2 30
  Razem w semestrze 127
  Średnio tygodniowo 8,5
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 30
 
  Łącznie 187 9 97 128 156 8 92
577

 

Specjalność: Inżynieria zarządzania

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Inżynieria jakości   9     9   1 4
2 Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych   8   9     1 3
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim   6   12       3
5 Komercjalizacja nowych produktów   6     10     2
 
  Razem 29 0 21 19 0 2 12
  Razem w semestrze 69
  Średnio tygodniowo 4,6
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 12

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim   15           2
2 Elementy wzornictwa przemysłowego   8   10       2
3 Maszyny przepływowe w zakładach produkcyjnych   8           1
3 Controlling operacyjny   8     8     2
 
  Razem 39 0 10 9 0 0 6
  Razem w semestrze 57
  Średnio tygodniowo 3,8
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem   9 9       1 4
2 Planowanie finansowe   6   9       2
3 Inżynieria jakości   9     9   1 4
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim   6   12       2
 
  Razem 30 9 21 9 0 2 12
  Razem w semestrze 69
  Średnio tygodniowo 4,6
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 12

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Inżynieria finansowa   6     8     2
2 Controlling operacyjny   8     6     1
3 Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim   15           1
4 Urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych   6     8     2
 
  Razem 35 0 0 22 0 0 6
  Razem w semestrze 57
  Średnio tygodniowo 3,8
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

Specjalność: Zarządzanie łańcuchem dostaw

Lp. Przedmiot Semestr 2
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw   15     9   1 5
2 Modelowanie procesów logistycznych   6   12       3
3 Gospodarka magazynowa   9     9   1 4
4 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim       9       2
 
  Razem 30 0 21 18 0 2 14
  Razem w semestrze 69
  Średnio tygodniowo 4,6
  Liczba egzaminów 2
  Punkty ECTS 14

 

Lp. Przedmiot Semestr 3
Uwagi Wyk. Ćwicz. Lab. Proj. Inne Egz. ECTS
1 Strategie łańcuchów dostaw   9     12     2
2 GIS w logistyce   9   9       2
3 Komercjalizacja nowych produktów   6     12     2
 
  Razem 24 0 9 24 0 0 6
  Razem w semestrze 57
  Średnio tygodniowo 3,8
  Liczba egzaminów 0
  Punkty ECTS 6

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia
obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie strategiczne 9 Egzamin     18 4
2 Organizacja systemów produkcyjnych 9 Egzamin     12 4
3 Zintegrowane systemy zarządzania 8     10 2
4 Informatyczne systemy zarządzania produkcją 6   6   2
5 Ekonometria i prognozowanie 12 Egzamin     9 4
6 Elementy projektowania inżynierskiego 8   10   2
7 Zintegrowane systemy wytwarzania 9   9   2
8 Wybór 2
Technologie laserowe i plazmowe 9   9  
Zastosowanie robotów 9   9  
9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych 9   9   2
10 Zarządzanie projektem 8     10 3
11 Wybór 3
Matematyka stosowana 6     12
Ekonomia menedżerska 6     12
 
  Razem 93 0 43 71 30
114
207

 

 

Lp. Przedmioty Semestr II
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Zarządzanie innowacjami 9     9 2
2 Zarządzanie rozwojem organizacji 9     9 2
3 Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą 18 Egzamin   9 9 4
4 Wybór 2
Fizyka  inżynierska     15  
Symulajce w przedsiębiorstwie     15  
5 Przedmiot do wyboru 15       1
6 Zagadnienia optymalizacji 9     9 3
7 Praca przejściowa z zagadnień technicznych       21 3
8 Zarządzanie własnością intelektualną 15       1
 
  Razem 75 0 24 57 18
81
156
 
specjalność Inżynieria zarządzania
9 Inżynieria jakości 9 Egzamin     9 4
10 Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych 8 Egzamin   9   3
11 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim 6   12   3
12 Komercjalizacja nowych produktów 6     10 2
 
  Razem 29 0 21 19 12
40
69
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
9 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9 Egzamin 9     4
10 Planowanie finansowe 6   9   2
11 Inżynieria jakości 9 Egzamin     9 4
12 Wizualizacja komputerowa w projektowaniu inżynierskim 6   12   2
 
  Razem 30 9 21 9 12
39
69

 

Lp. Przedmioty Semestr III
wykłady ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmioty do wyboru 10       1
2 J. angielski specjalistyczny     30 Egzamin   3
3 Seminarium i praca dyplomowa       30 Egzamin 20
 
  Razem 10 0 30 30 24
60
70
 
specjalność Inżynieria zarządzania
4 Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim 15       1
5 Elementy wzornictwa przemysłowego 8   10   2
6 Maszyny przepływowe w zakładach produkcyjnych 8       1
7 Controlling operacyjny 8     8 2
 
  Razem 39 0 10 8 6
18
57
 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
4 Przedmiot do wyboru prowadzony w języku angielskim 15       1
5 Urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych 6     8 2
6 Inżynieria finansowa 6     8 2
7 Controlling operacyjny 8     6 1
 
  Razem 35 0 0 22 6
22
57