Zarządzenie Dziekana Nr 1-2017

Zarządzenie Dziekana Nr 2-2017

Harmonogram zjazdów WZiMK 2017-2018


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 1/2016
Dziekana Wydziału Zarzadzania i Modelowania Komputerowego
z dnia 6 września 2016 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

Harmonogram zjazdów
w semestrze zimowym
w roku akademickim 2016/2017

Zjazd Data
I 21, 22, 23 październik 2016
II 28, 29, 30
III 18, 19, 20 listopad
IV 25, 26, 27
V 9, 10, 11 grudzień
VI 16. 17, 18
VII 13, 14, 15 styczeń 2017
VIII 20, 21, 22
IX 3, 4, 5 luty

Harmonogram zjazdów
w semestrze letnim
w roku akademickim 2016/2017

Zjazd Data
I 10, 11, 12 marzec 2017
II 24, 25, 26
III 31
1, 2 kwiecień
IV 21, 22, 23
V 28, 29, 30
VI 12, 13, 14 maj
VII 26, 27, 28
VIII 2, 3, 4 czerwiec
IX 23, 24, 25

Harmonogram zjazdów
w semestrze letnim
w roku akademickim 2016/2017
dla I semestru studiów II stopnia

Zjazd Data
I 24, 25, 26 marzec 2017
II 31
1, 2 kwiecień
III 21, 22, 23
IV 28, 29, 30
V 12, 13, 14 maj
VI 26, 27, 28
VII 2, 3, 4 czerwiec
VIII 23, 24, 25
IX 30
1, 2 lipiec