Studia stacjonarne

 • I semestr

Algebra liniowa

Analiza matematyczna 1

BHP

Fizyka 1

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej

Język angielski 1

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Repetytorium z matematyki

Statystyka

Technologie informacyjne

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

 • II semestr

Analiza matematyczna 2

Fizyka 2

Język angielski 2

Logistyka i zarządzanie lańcuchem dostaw

Makroekonomia

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Podstawy marketingu

Podstawy zarządzania

Postawy nauki o materiałach

Prawo gospodarcze

 • III semestr

Etyka zawodowa

Grafika inżynierska

Infrastruktura logistyczna

Język angielski 3

Logika

Matematyka dyskretna

Mechanika techniczna

Procesy produkcyjne

Psychologia społeczna

Rachunkowość

Techniki wytwarzania 2

Techniki wytwarzania 1

Technologie internetowe

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

Wychowanie fizyczne 1

Zarządzanie strategiczne

 • IV semestr

Badania operacyjne

Bazy danych

Elementy dynamiki

Finanse

Język angielski 4

Ładunkoznawstwo

Logistyka zaopatrzenia

Mechanika

Praktyka zawodowa

Rynek usług logistycznych

wychowanie fizyczne 2

Wytrzymałosc materiałów

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie usługami

 • V semestr

Ekonometria

Historia fizyki

Historia muzyki

Innowacje w przedsiębiorstwie

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Język angielski specjalistyczny

Logistyka produkcji

Normalizacja w logistyce

Rachunek kosztów logistyki

Równania różniczkowe

Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Towaroznawstwo

Zarządzanie jakościa

 • VI semestr

Centra logistyczne

Ekologistyka

Logistyka dystrybucji

Metody heurystyczne

Negocjacje

Nowoczesne technologie produkcyjne

Prawo pracy

Projektowanie procesów

Projektowanie sieci logistycznej

Transport w systemach logistycznych

Tworzywa sztuczne i kompozyty

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zintegrowane systemy zarządzania

 • VII semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Ekonomika transportu

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy recyklingu

Przedsiębiorczość technologiczna

Seminarium i praca dyplomowa

Technologie informacyjne w logistyce

Studia niestacjonarne

 • I semestr

Algebra liniowa

Analiza matematyczna 1

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Fizyka 1

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej

Język angielski 1

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Repetytorium z matematyki

Statystyka

Technologie informacyjne

Wstęp do ochrony własności intelektualnej

 • II semestr

Analiza matematyczna 2

Fizyka 2

Język angielski 2

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Makroekonomia

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Podstawy marketingu

Podstawy zarządzania

Postawy nauki o materiałach

Prawo gospodarcze

 • III semestr

Grafika inżynierska

Infrastruktura logistyczna

Język angielski 3

Logika

Matematyka dyskretna

Mechanika techniczna

Procesy produkcyjne

Psychologia społeczna

Rachunkowość

Techniki wytwarzania 2

Techniki wytwarzania 1

Technologie internetowe

Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce

 • IV semestr

Badania operacyjne

Bazy danych

Ekonometria

Elementy dynamiki

Finanse

Język angielski 4

Ładunkoznawstwo

Logistyka zaopatrzenia

Mechanika

Rynek usług logistycznych

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie produkcja

Zarządzanie usługami

V semestr

Historia fizyki

Historia muzyki

Innowacje w przedsiębiorstwie

Inżynieria systemów i analiza systemowa

Język angielski specjalistyczny

Logistyka produkcji

Normalizacja w logistyce

Rachunek kosztów logistyki

Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Towaroznawstwo

Zarządzanie jakością

 • VI semestr

Centra logistyczne

Ekologistyka

Etyka zawodowa

Logistyka dystrybucji

Metody heurystyczne

Negocjacje

Nowoczesne technologie produkcyjne

Projektowanie procesów

Projektowanie sieci logistycznej

Transport w systemach logistycznych

Zarządzanie relacjami z klientami

Zintegrowane systemy zarządzania

 • VII semestr

Badania rynkowe i marketingowe

Ekonomika transportu

Ochrona własnosci intelektualnej

Podstawy recyklingu

Przedsiębiorczość technologiczna

Seminarium i praca dyplomowa

Technologie informacyjne w logistyce