Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Agnieszka Szczepaniak ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px a.szczepaniak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek godz. 11:30-13:00

 

Lektor bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Renata Stefańska ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px r.stefanska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek godz. 11:30-13:00
mgr Alicja Szwagierczak ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px a.szwagierczak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa godz. 11:30-13:00; piątek 13:10-13:55
mgr Urszula Zarzycka ico_bud_c_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-267 ico_mail_30px uzarzycka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek godz. 11:30-13:00