Uwaga I rok budownictwo S1

Zaliczenie w sesji poprawkowej laboratorium z CHEMII
w dniu 12.09.2017 r., godz. 10:30, s. 1.14 Energis