ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGOW SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Centrum Sportu ogłasza zapisy na realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego studentów II roku wydziałów ZiMK, MiBM, BiA, IŚGiE oraz III roku EAiI w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, w terminie
26.02 – 2.03 2018, zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Miejsce zapisów  Hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej.

Powyższy termin jest terminem ostatecznym zapisów na w/w zajęcia.