23 czerwca 2012 roku, w Małej Sali Senatu naszej Alma Mater, odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, w którym wzięło udział 38 absolwentów.