Dołącz do nas

Dołącz do nas

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia przedłużona do dnia 22 marca 2019 r.

Od 30 stycznia 2019 roku ruszyła rejestracja kandydatów na studia II stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej. Uczelnia oferuje różnorodną ofertę kształcenia, która jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość. Doskonalenie jakości kształcenia i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej to priorytet naszych działań. Stawiamy na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

Lista kierunków, na które obecnie trwa rekrutacja:

  • Architektura
  • Budownictwo
  • Elektrotechnika
  • Informatyka
  • Inżynieria Środowiska
  • Automatyka i Robotyka
  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Transport

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez stronę internetową http://rekrutacja.tu.kielce.pl