Dołącz do nas

Dołącz do nas

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Od 30 stycznia 2019 roku ruszyła rejestracja kandydatów na studia II stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej. Uczelnia oferuje różnorodną ofertę kształcenia, która jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość. Doskonalenie jakości kształcenia i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej to priorytet naszych działań. Stawiamy na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

Zapoznaj się z pełną ofertą kształcenia


Szczegółowe informacje w zakładce Kandydaci:

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez stronę internetową http://rekrutacja.tu.kielce.pl