Inauguracja roku akademickiego 2021/22 dla studentów I roku na Wydziałach

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 dla studentów I roku na Wydziałach

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych na poszczególnych Wydziałach odbędzie się  w dwóch turach zgodnie z harmonogramem.


30 września 2021 r. (budynek Energis, aula 4.09)

 • Wydział Budownictwa i Architektury
  godz 8:00 – 10:15
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  godz 10:30- 12:45
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
  godz 13:30 – 15:40

1 października 2021 r. (Główna Aula Wykładowa)

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  godz 8:00 – 10:15, kierunek: Informatyka
  godz 10:30 – 12:45, kierunki: Elektrotechnika Teleinformatyka Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
  godz 13:00 – 15:15

Pobierz szczegółowy harmonogram

Podczas Inauguracji dla studentów I roku zostaną przekazane wszystkie ważne informacje niezbędne do studiowania.
Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich studentów rozpoczynają się w dniu 4 października 2021 r zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.