Badania i Nauka | Strona 6 z 7 | Politechnika Świętokrzyska

Badania i Nauka

Cze
26

Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

KONKURS nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Projekty Badawczo – Rozwojowe Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00) […]

Czytaj więcej
Maj
15

Programy Interreg

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa umożliwiają współpracę z instytucjami z Unii Europejskiej, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. W dniu 9 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie […]

Czytaj więcej
Kwi
21

Program TEAM

Program TEAM, TEAM – TECH Konkurs nr 4/2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłoszony 20 kwietnia 2017 r. Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Ostateczny termin składania wniosków:  do 20 czerwca 2017 r. Cele Celem programu TEAM, TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez […]

Czytaj więcej
Kwi
01

Program TANGO

Projekt badawczy z NCN i NCBiR  Program  „TANGO”, realizowany jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn realizuje „Projekt, badania symulacyjne i […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

projekt OPUS

Tytuł projektu „Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2015/19/B/ST8/02643 Lata realizacji 2016-2019 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Pomiary odchyłek kształtu części maszyn mogą odbywać się za pomocą różnych strategii, różniących się liczbą oraz […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie

Temat projektu:  „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” projekt nr 2013/09/B/ST8/02825 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki Wartość projektu: 627 800,00 zł Lata realizacji: 2014-2017 Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Mechaniki Celem projektu jest poszerzenie […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Projekt SONATA

Tytuł projektu: „Sekwencyjne metody Monte Carlo – modyfikacje i zastosowanie do procesów stochastycznych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2013/11/D/HS4/04014 Lata realizacji 2014-2018. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego / Katedrze Ekonomii Kierownikiem projektu jest dr. Katarzyna Brzozowska-Rup Celem prowadzonych badań jest rozwijanie metod estymacji wykorzystujących sekwencyjne metody Monte Carlo (SMC). Zasadniczo prowadzone są badania dotyczące […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano

Temat projektu „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A finansowany z NCBiR umowy nr PBS2/A6/20/2013 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt w konsorcjum z: Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Politechniką Poznańską. Politechnika […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie

Temat projektu „Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie” umowy nr PBS3/A5/47/2015 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym: Politechnika Świętokrzyska (PŚk), Instytut Obróbki Plastycznej (INOP), Politechnika Rzeszowska (PRz), IPPT PAN Warszawa (IPPT). Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych kierownik projektu Zygmunt Mucha Koszt […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej

Program INNOLOT

Temat projektu „Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej”. umowa nr INNOLOT/1/6/NCBR/2013 Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. kierownik dr hab. inż. Wojciech Żórawski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej