Badania i Nauka | Strona 7 z 8 | Politechnika Świętokrzyska

Badania i Nauka

Lip
26

Cyberbezpieczeństwo – II konkurs

II konkurs NCBiR w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość   Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych. Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym […]

Czytaj więcej
Lip
06

Konkurs NCBiR – Gospostrateg

I KONKURSU NA PROJEKTY OTWARTE W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG   Wnioskodawca konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki: grupa minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek […]

Czytaj więcej
Cze
26

Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

KONKURS nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Projekty Badawczo – Rozwojowe Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00) […]

Czytaj więcej
Maj
15

Programy Interreg

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa umożliwiają współpracę z instytucjami z Unii Europejskiej, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. W dniu 9 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie […]

Czytaj więcej
Kwi
21

Program TEAM

Program TEAM, TEAM – TECH Konkurs nr 4/2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłoszony 20 kwietnia 2017 r. Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Ostateczny termin składania wniosków:  do 20 czerwca 2017 r. Cele Celem programu TEAM, TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez […]

Czytaj więcej
Kwi
01

Program TANGO

Projekt badawczy z NCN i NCBiR  Program  „TANGO”, realizowany jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn realizuje „Projekt, badania symulacyjne i […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

projekt OPUS

Tytuł projektu „Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2015/19/B/ST8/02643 Lata realizacji 2016-2019 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Pomiary odchyłek kształtu części maszyn mogą odbywać się za pomocą różnych strategii, różniących się liczbą oraz […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie

Temat projektu:  „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” projekt nr 2013/09/B/ST8/02825 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki Wartość projektu: 627 800,00 zł Lata realizacji: 2014-2017 Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Mechaniki Celem projektu jest poszerzenie […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Projekt SONATA

Tytuł projektu: „Sekwencyjne metody Monte Carlo – modyfikacje i zastosowanie do procesów stochastycznych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2013/11/D/HS4/04014 Lata realizacji 2014-2018. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego / Katedrze Ekonomii Kierownikiem projektu jest dr. Katarzyna Brzozowska-Rup Celem prowadzonych badań jest rozwijanie metod estymacji wykorzystujących sekwencyjne metody Monte Carlo (SMC). Zasadniczo prowadzone są badania dotyczące […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
Sty
01

Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano

Temat projektu „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A finansowany z NCBiR umowy nr PBS2/A6/20/2013 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt w konsorcjum z: Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Politechniką Poznańską. Politechnika […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej