EFS | Politechnika Świętokrzyska

EFS

Gru
03

TWEC

PROJEKT „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Paź
03

UBI

PROJEKT „Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurance)” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0004/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 2019-10-01 data zakończenia: 2021-09-30. Całkowity koszt realizacji projektu – 4 329 393.77 zł (w […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Wrz
10

PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Projekt: „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” Porozumienie: POIR.04.02.00-00-B001/18-00 POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 29.06.2018 r. Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 4.2 – Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR Budżet projektu: 233 856 996,23 zł Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 168 640 000,00zł Okres realizacji:  grudzień 2018 r. ÷ grudzień […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Wrz
03

GlobUBI

PROJEKT „Echogeniczna mikrosonda do krioelektrolizy wykonana w technologii laserowej” nr umowy: POIR.04.01.04-00-0161/17-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Projekt realizowany ze środków krajowych – dotacji celowej NCBIR, na zasadach zgodnych z regulaminem Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne” Okres realizacji projektu: 1-09-2019r. do 28-02-2022 r. Całkowity koszt realizacji projektu – 4 […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Sie
05

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 Nr projektu RPSW.01.01.00-26-0001/18 Porozumienie ws. dofinansowania nr RPSW.01.01.00-26-0001/18-00 Oś Priorytetowa I – Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 Cel […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Maj
14

Nowa jakość kształcenia

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z224/18 Okres realizacji: od: 2019-05-01 do: 2023-04-30 Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych Cel główny Projektu: Podniesienie jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Wrz
07

Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego

Projekt „Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego” Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Strona projektu www.cenwis.tu.kielce.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014÷2020 Oś Priorytetowa I – Innowacja i nauka Działanie 1.1 – Wsparcie Infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) Cel szczegółowy – Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej Całkowity koszt realizacji projektu – 75 510 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 66 854 453,76 […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Lip
25

Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii WIŚGIE

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K060/16 okres realizacji: 2018-05-01 do: 2021-04-30 Wartość projektu: 178 451,20 w tym dofinansowanie projektu […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Lip
03

ZSMT

Projekt „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie  – Badania naukowe i prace rozwojowe Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 01-07-2018 r. data zakończenia: 31-12-2020 r. Całkowity koszt realizacji projektu – 9 996 850.86 zł. Wartość dofinansowania projektu […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Maj
08

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

  Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01 okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022 Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł Celem projektu […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej